Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

[Skin] W-Enter xanh

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code [Skin] W-Enter xanh on Thu Jun 21, 2012 4:58 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
Thông tin skin
Spoiler:
tên skin: W-Enter xanh
mã -ồn: Vbulletin
phiên bản: 3.8.1
người rip: vlt

Demo
Spoiler:
có 2 kiểu box khác nhau nên có 2 demo hén.
box 1


box 2Lưu ý:
Spoiler:
khi sử dụng skin
- nên up lại ảnh
- k xóa tên người thiết kế, người rip skin.
hehe. thankiu
- ACP> Display> Structures & Hierachy
>>> Split categories on index: Medium

CCS
Code:
/**
* vBulletin 3.8.1 CSS
* Style: 'Blue W-enter'; Style ID: 110
*/

body
{
  background: #333333 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  color: #000000;
  font: 10pt tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
  margin:-0px  0px 0px 0px;
  padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
  color: #027EC6;
  text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #027EC6;
  text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #8c8c8c;
  text-decoration: none;
}
.page
{
  background: #E7E7E7;
  color: #000000;
}
td, th, p, li
{
  font: 10pt tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
.tborder
{
  background: #dbdbdb;
  color: #000000;
  border: 0px solid #cdcdcd;
}
.tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic
{
  background: #930202 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 10pt tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.thead, th
{
  background: #E7E7E7 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #027EC6;
  font: bold 11px tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #027EC6;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #027EC6;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #8C8C8C;
}
.tfoot
{
  background: #930202 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #FFFF66;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #ffffff;
  color: #000000;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #ffffff;
  color: #000000;
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.wysiwyg
{
  background: #F5F5FF;
  color: #000000;
  font: 10pt tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #027EC6;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #027EC6;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
.button
{
  font: 11px tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
select
{
  font: 11px tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 11px tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
.time
{
  color: #aa0000;
}
.navbar
{
  font: 11px tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
}
.highlight
{
  color: #FF0000;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.panel
{
  background: #F3F3F3;
  color: #000000;
  padding: 10px;
  border: 1px outset;
}
.panelsurround
{
  background: #E7E7E7;
  color: #000000;
}
legend
{
  color: #027EC6;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
  background: #930202 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #027EC6;
}
.vbmenu_option
{
  background: #E7E7E7;
  color: #027EC6;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #027EC6;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #027EC6;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #8C8C8C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #ffffff;
  color: #027EC6;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #027EC6;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #027EC6;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #8C8C8C;
  text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
.tren_trai { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat bottom left; height:8px; }
.tren_phai { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat bottom right; height:8px; }
.tren { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x bottom left; height:8px; }

.duoi_trai { background: urlhttp://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top left; height:8px; }
.duoi_phai { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top right; height:8px; }
.duoi { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left; height:8px; }

.doc_trai { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top left; }
.doc_phai { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top right; }

.alt3
{
background: #ffffff;
border-left: 1px dashed #ff0000;
border-top: 1px dashed #ff0000;
border-right: 1px dashed #ff0000;
border-bottom: 1px dashed #ff0000;
}
.alt4
{
background: #ffffff;
border-left: 1px dashed #ff0000;
border-top: 1px dashed #ff0000;
border-right: 1px dashed #ffffff;
border-bottom: 1px dashed #ff0000;
}

.alt5
{
background: #FFFFFF;
border-left: 1px solid #E7E7E7;
border-top: 1px solid #E7E7E7;
border-right: 1px solid #E7E7E7;
border-bottom: 1px solid #E7E7E7;
}fieldset{border:1px solid #D0D0BF;padding:8px;-moz-border-radius:5px}

.rate{background: #fffddf;color: #000;border: 1px dashed #ff0000;}
.ratetext{font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;}

.postinfo {
    border-top: dashed 1px #8C8C8C;
    border-left: dashed 1px #8C8C8C;
    border-right: dashed 1px #8C8C8C;
    border-bottom: dashed 1px #8C8C8C;
    margin: 3px 5px;
    padding: 2px;
    color: #333333;
    background: #ffffff;
    font-size: 11px;
}


.container {
  background-color: #E7E7E7;
  width: 950px;
}
.body_01 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left top;
}
.body_03 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
}
.body_04 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-y;
  background-position: left;
}
.body_05 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-y;
  background-position: right;
}
.headerbar {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  text-align: right;
font-weight: bold;
}
.body_06 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left bottom;

}
.body_08 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right bottom;
}
.contents {
  text-align: right;
  margin: 0px 10px 0px 10px;
}
.imgborder {
  border-style: solid;
  border-width: 0;
}
.footerbar {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  text-align: center;
  color: #333333; /* mau cua footer */
  padding: 5px 0px 0px 0px;
  font-family: Tahoma;
  font-size: 11px;
 
}
.box_01 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left top;
}
.box_03 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
}
.boxcolorbar_01 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left top;
}
.box_04 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-y;
  background-position: left;
}
.boxcontainer {
  background-color: #E7E7E7;
  margin: 0px 0px 5px 0px;
}
.box_05 {
  background-position: right;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-y;
}
.box_06 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left bottom;
}
.box_08 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right bottom;
}
.boxheaderbar {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-x;
  text-align: left;
  width: 100%;
}
.boxcolorbar_03 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
}
.boxbar {
  margin: 0px 10px 0px 5px;
}
/* ***** quuy dinh mau cua captaloge */
.boxcolorbar {
  width: 100%;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-x;
  text-align: left;
        font: bold 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  color: #FFFFFF;
}
.boxcolorbar a:link, .boxcolorbar_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.boxcolorbar a:visited, .boxcolorbar_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.boxcolorbar a:hover, .boxcolorbar a:active, .boxcolorbar_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.boxcontents {
  text-align: left;
  margin: 2px 10px 5px 10px;
}
.boxfooterbar {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-x;
}
.closebox {
  border-width: 0px;
  margin-top: 1px;
  margin-bottom: 1px;
}
.width100 {
  width: 100%;
}
.headerpic {
  border-style: solid;
  border-width: 0;
  margin-top: 3px;
  margin-bottom: 5px;
        width: 100%;
}

.chuky {
max-height:300px;
height:expression((document.documentElement.clientHeight) > 300? "300px" : "100%");
overflow:hidden;
}


.an_hien_noi_dung1 {
background:#FFFFFF none repeat scroll 0 0;
border:1px solid #B5C0A8;
color:#6A775B;
font-weight:bold;
margin:30px 15px 5px;
padding:3px 5px;
text-align:right;
}
.an_hien_noi_dung2 {
background:#FFFFFF none repeat scroll 0 0;
border:1px solid #B5C0A8;
margin:0 15px 15px;
padding:5px;
}
 
.alt6, .alt1Active {
background:##FFFFFF url(http://i21.servimg.com/u/f21/13/61/26/37/alt610.jpg) repeat-x scroll center bottom;
color:#000000;
}

.colorchooser {
float:right;
margin-right:10px;
margin-top:10px;
}
.colorchooser span {
  font-family:arial;
  color:#FFFFFF;
  font-size:10px;
  text-decoration:none;
  float:left;
  display:block;
}
.colorchooser a {
  width:10px;
  height:10px;
  display:block;
  float:left;
  margin-left:5px
}
.tborder1 { background: #ffffff; color: #000000; }


a.gal:link { text-decoration: none; border-bottom: 1px dotted #016798; color: #016798; padding: 0 0 0 12px; background: url(http://i21.servimg.com/u/f21/13/61/26/37/exlink11.gif) no-repeat 0; } a.gal:visited { text-decoration: none; border-bottom: 1px dotted #016798; color: #016798; padding: 0 0 0 12px; background: url(http://i21.servimg.com/u/f21/13/61/26/37/exlink11.gif) no-repeat 0; } a.gal:hover, a.gal:active { text-decoration: underline; border-bottom: 0px dotted #F8BF24; color: #016798; padding: 0 0 0 12px; background: url(http://i21.servimg.com/u/f21/13/61/26/37/exlink10.gif) no-repeat 0; }/* lastpost-------------------------------------------------------------*/
.lastpost a:link{ float: left; }
.lastpost a:visited{ float: left; }
.lastpost a {float:left;}
 .lastpost a {float: left;padding: 2px;}


/* tabs-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
  z-index: 999;
  left: -300px; top:0px;
  visibility: hidden;
  position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
  border: #666 2.4px solid;
  -moz-opacity: 0.8;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  font-size: 9pt;
  font-family: Arial;
  background-color: white;
  width: auto;
  max-width: 340px;
  width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
  text-align:left;
}


/* login icons-------------------------------------------------------------*/
#password, #username{
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
padding:1px 1px 1px 16px;
width:100px;
}
#password {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/pass9610.png) no-repeat scroll left center; }
#username {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/id966810.png) no-repeat scroll left center; }
input.mainoption, input[type=submit], input[type=text], input[type=password], select, textarea{
  background: #FFF;
  color: #000;    border:1px solid #CCC;
  }

/* mouse-------------------------------------------------------------*/
A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/cow.ani"), url("http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/saolap10.gif"), auto;}


a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/00510.gif
);}


/* signature-------------------------------------------------------------*/
.signature_div img{max-height: 300px;max-width: 200px;}
.postbody img{max-height: 1300px;max-width: 500px;}


Index box
kiểu 1.
Spoiler:
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}

        {CURRENT_TIME}

        </span>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>

        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>

        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
  </tr>
</table>

<br>

<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
<div class="boxcontainer">
  <div class="box_04">

      <div class="box_05">
<table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
            <tr>
              <td class="box_01">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="13" height="37" alt="" /></td>
<td class="boxheaderbar">
              <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">

                  <tr>
<td valign="top">
                    <a href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')">

                    <img id="collapseimg_forumbit_1" alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="closebox" /></a></td>
<td class="width100">
                    <div class="boxbar">
                        <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">
<tr>
                              <td class="boxcolorbar_01">

                              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="24" alt="" /></td>
                              <td class="boxcolorbar">


        <Span class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </span>
       
</td><td class="boxcolorbar_03">
                              <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="24" alt="" class="imgborder" /></td>
                          </tr>
                        </table>
</div>
                    </td>
<td>
                    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="35" height="37" alt="" class="imgborder" /></td>

</tr>
              </table>
              </td>
              <td class="box_03">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="13" height="37" alt="" /></td>
            </tr>
        </table>
<div class="boxcontents">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" id="collapseobj_forumbit_86" style="">

  <tr align="center">
  <td class="thead" width="4%"></td>
  <td class="thead" width="51%" align="left">Chuyên mục</td>
  <td class="thead" width="31%">Bài mới gởi</td>
  <td class="thead" width="7%">Ðề tài</td>
  <td class="thead" width="7%">Bài gởi</td>
  </tr>

  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN cathead -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
        <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
              <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
        </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
  </tr>
  <!-- END cathead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
<tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">

  <tr align="center">

      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="alt2">
        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="alt1Active" align="left" id="f258">
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
              <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>

            </span>
        </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
        <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
        </span>
      </td>
      <td class="alt2">

        <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
      </td>
      <td class="alt1">
        <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
      </td>
      <td class="alt2">
        <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN catfoot -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
  </tr>
  <!-- END catfoot -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody>
</table>
</div>

<table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
            <tr>
              <td class="box_06">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="8" height="6" alt="" /></td>

              <td style="width: 100%" class="boxfooterbar"></td>
              <td class="box_08">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="8" height="6" alt="" /></td>

            </tr>
        </table>

</div>
  </div>
</div>

<div style="padding:0 0 16px 0;"</div>

<img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
<!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

kiểu 2.
Spoiler:
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
        {CURRENT_TIME}<br />
        </span>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
  </tr>
</table>

<br>

<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
<div class="boxcontainer">
  <div class="box_04">

      <div class="box_05">
<table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
            <tr>
              <td class="box_01">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="13" height="37" alt="" /></td>
<td class="boxheaderbar">
              <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">

                  <tr>
<td valign="top">
                    <a href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')">

                    <img id="collapseimg_forumbit_1" alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="closebox" /></a></td>
<td class="width100">
                    <div class="boxbar">
                        <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">
<tr>
                              <td class="boxcolorbar_01">

                              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="24" alt="" /></td>
                              <td class="boxcolorbar">


        <Span class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </span>
       
</td><td class="boxcolorbar_03">
                              <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="24" alt="" class="imgborder" /></td>
                          </tr>
                        </table>
</div>
                    </td>
<td>
                    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="35" height="37" alt="" class="imgborder" /></td>

</tr>
              </table>
              </td>
              <td class="box_03">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="13" height="37" alt="" /></td>
            </tr>
        </table>
<div class="boxcontents">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" id="collapseobj_forumbit_86" style="">

  <tr align="center">
  <td class="thead" width="4%"></td>
  <td class="thead" width="51%" align="left">Chuyên mục</td>
  <td class="thead" width="45%">Bài mới gởi</td>
 
  </tr>

  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN cathead -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
        <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
              <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
        </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
  </tr>
  <!-- END cathead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
<tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">

  <tr align="center">

      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="alt2">
        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="alt1Active" align="left" id="f258">
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
              <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
            </span>
        </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
        <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
        </span>
      </td>
      <td class="alt2">

        <span class="gensmall"><div class="lastpost" align="right">{catrow.forumrow.LAST_POST}</div></span>
<br>

<div align="center"><div style="background-color: #fff;width: 270px;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px;border: 1px dotted #e7e7e7;">
<span class="genmed"><b>»</b> Chủ đề : <font size="2" color="red"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font> | <b>»</b> Số bài : <font size="2" color="orange"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></span></div>
      </td>
  </tr>
  <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN catfoot -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
  </tr>
  <!-- END catfoot -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody>
</table>
</div>

<table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
            <tr>
              <td class="box_06">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="8" height="6" alt="" /></td>

              <td style="width: 100%" class="boxfooterbar"></td>
              <td class="box_08">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="8" height="6" alt="" /></td>

            </tr>
        </table>

</div>
  </div>
</div>

<div style="padding:0 0 16px 0;"</div>

<img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
<!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

INDEX_BODY
Code:
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN message_admin_titre -->
  <tr>
      <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_titre -->
  <!-- BEGIN message_admin_txt -->
  <tr>
      <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                    <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                    <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                  </td>
              </tr>

              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect_no -->

  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
            <table width="100%">
              <tr>
                  <td width="55%" valign="middle" align="right">
                    <table class="right">
                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                          <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                          </td>
                        </tr>

                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                          <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                    <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td width="50%" valign="top">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
        <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
        <!-- END switch_delete_cookies -->
        </span>
      </td>
      <td width="50%" align="right">
        <span class="gensmall">
            <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
            <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
            <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
            <!-- BEGIN switch_on_index -->
              <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
              <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
              <!-- END switch_delete_cookies -->
            <!-- END switch_on_index -->
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                    <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                    <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                  </td>
              </tr>

              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect_no -->

  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
            <table width="100%">
              <tr>
                  <td width="55%" valign="middle">
                    <table class="right">
                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                          <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                          </td>
                        </tr>

                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                          <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                    <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->
<br>
<!-- BEGIN disable_viewonline -->

<!-- what's going on box -->

<!--Start Box-->

<div class="boxcontainer">
  <div class="box_04">
      <div class="box_05">
        <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
            <tr>

              <td class="box_01">

<img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> <td class="boxheaderbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td valign="top"> </td> <td class="width100"> <div class="boxbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr>
<td class="boxcolorbar_01"> <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="24" alt="" /></td>

<td class="boxcolorbar">Tình Hình Diễn Ðàn</td> <td class="boxcolorbar_03"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="24" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </div> </td>

<td> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="35" height="37" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </td> <td class="box_03"> <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> </tr> </table> <div class="boxcontents"> <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<!-- logged-in users -->
<tbody> <tr> <td class="thead" colspan="2" align="left"> <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a> Số người đang truy cập: </td> </tr> </tbody> <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style=""> <tr> <td class="alt2"><a href="online.php"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="View Who's Online" border="0" /></a></td>  <td class="alt1" width="100%" align="left"> <div class="smallfont">
<div style="white-space: nowrap">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
{RECORD_USERS}<br /><br>
{LOGGED_IN_USER_LIST} </div>
<br>
</br>
<table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
      </td>
  </tr>
</tbody>
<!-- end logged-in users -->


<!-- statistics -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
Thống kê diễn đàn:
      </td>
  </tr>
</tbody>

<tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td>
      <td class="alt1" width="100%">
      <span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br>
{TOTAL_USERS}<br>
{NEWEST_USER}</span></td>
  </tr>
</tbody>
  <tr>
      </strong></div></td>
  </tr>
</tbody>
<!-- end statistics -->


<!-- birthdays -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
Sinh nhật thành viên:
      </td>
  </tr>
</tbody>

<tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Thành viên" border="0"></td>
      <td class="alt1" width="100%">
      <table>
{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
</table>
      </td>
  </tr>
</tbody>
<!-- end birthdays -->


<!-- forum links -->

<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_links')"><img id="collapseimg_forumhome_links" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
        Liên kết bạn bè:
      </td>
  </tr>

</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_links" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Liên kết bạn bè" border="0" /></td>
     
      <td class="alt1" width="100%">
<div class="smallfont">
<center>
<iframe src="http://4ALL.forumotion.com/h23-page" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" height="75" scrolling="no" width="100%"></iframe> </center>

<!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}<br />
            <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_chatbox_popup -->
<!-- END switch_chatbox_activate -->
</div></td>

  </tr>
</tbody>
<!-- end forum links -->

<tbody>
  <tr>
      <td class="tfoot" colspan="6" align="center"><div class="smallfont"><center>Nhóm: {GROUP_LEGEND}</center></div></td>
  </tr>
</tbody>

 </table> </div> <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"> <tr> <td class="box_06"> <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="8" height="6" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="boxfooterbar"></td> <td class="box_08"> <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="8" height="6" alt="" /></td> </tr> </table> </div> </div> </div>

<!-- END disable_viewonline -->
{CHATBOX_BOTTOM}
<br clear="all" />
<!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
      <td></td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
      <td>  </td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
  </tr>
</table>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->


Xem lý lịch thành viên

2code Re: [Skin] W-Enter xanh on Thu Jun 21, 2012 5:00 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
OVERALL_FOOTER_BEGIN
Code:


<!-- BEGIN html_validation -->
<div>
  <div>
      <table>
        <tbody>
            <tr>
              <td>
<!-- END html_validation -->
              </td>
              <td valign="top" width="{C3SIZE}">
              <div id="{ID_RIGHT}">
                  <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                  {giefmod_index2.MODVAR}
                  <!-- BEGIN saut -->
                  <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                  <!-- END saut -->
                  <!-- END giefmod_index2 -->
              </div>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
      </table>
  </div>
</div>
<!-- close div id="page-body" -->
<br />
<div class="smallfont" align="center">Múi giờ GMT + 7. <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>.
  <br/>
  <br/>
<table class="page" width="100%" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td class="tfoot">
<select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
<optgroup label="Tên skin">
<option value="1" class="" selected="selected">-- Blue W-Enter</option></optgroup></select></td>

<td class="tfoot">
<select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
<optgroup label="Ngôn ngữ"><option value="1" class="">-- Tiếng Việt</option>
</optgroup></select></td>

<td class="tfoot" width="100%" align="right"><div class="smallfont">
  <strong><a href="/contact" rel="nofollow" accesskey="9"> Liên lạc</a> - <a href="/forum"> Diễn đàn</a> - <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;"> Lên trên</a></strong></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>

  <br/>
<font color=blue><b>
*** Blue W-Enter Skin ***
  <br/> Powered by Vbulletin - Version 3.8.1
  <br/> Forumotion_Ripped by <a href="http:4ALL.forumotion.com"> vlt. </a>
</b></font>
  <br/>
</div>
<br />
      </div>
  </div>
</div>
</div>


<div id="page-footer">
  <div align="center">
      <div class="gen">
<!-- BEGIN html_validation -->
      </div>
  </div>       
</div>
<!-- END html_validation -->


OVERALL_FOOTER_END
Code:

<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
  <tr>
      <td>
        <div>
            <div>
              <div>
<!-- END html_validation -->
              </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
              <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                    <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                    <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
              </div>
            </div>
            <!-- END switch_footer_links -->
        </div>
        {PROTECT_FOOTER}
      </td>
  </tr>
</table>
 <br/>
<table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
              <tr>
                  <td class="body_06">
                  <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="17" height="33" alt="" /></td>

                  <td style="width: 100%" class="footerbar">
            <a href="http://4ALL.forumotion.com" rel="nofollow" accesskey="9"><font color="#FFFFFF"><b> Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn</b></font></a>
</td>
                  <td class="body_08">

                  <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="17" height="33" alt="" /></td>
              </tr>
            </table>
 
 
<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
  if ($('a#logout'))
  {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
        document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
  }
});

$(document).ready( function() {
  $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
  } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
  fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

3code Re: [Skin] W-Enter xanh on Thu Jun 21, 2012 5:01 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
OVERALL_HEADER
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
  <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
  <!-- END meta_emulate_ie7 -->
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
  var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
  var slid_vert = false;
  var auto_dir  = 'next';
  var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

  switch( tickerDirParam )
  {
      case 'top' :
        slid_vert = true;
        break;

      case 'left':
        break;

      case 'bottom':
        slid_vert = true;
        auto_dir  = 'prev';
        break;

      case 'right':
        auto_dir  = 'prev';
        break;

      default:
        slid_vert = true;
  }

  $(document).ready(function() {
      var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

      if (w_cont > 0)
      {
        $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

        /* Affichage de la liste */
        $('#fa_ticker_content').css('display','block');

        /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
        var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
        var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
        var height_max = h_perso;

        /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
        $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
            if ($(this).height() > height_max)
            {
              height_max = $(this).height();
            }
        } );

        /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
        $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
            if ($(this).width() > width_item)
            {
            var ratio      = $(this).width() / width_item;
            var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
            $(this).height(new_height).width(width_item);
            }
        });

        /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
        if (slid_vert)
        {
            $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
        }

        /* Initialisation du caroussel */
        $('#fa_ticker_content').jcarousel({
              vertical: slid_vert,
            wrap: 'circular',
            auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
            auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
          });
      }
      else
      {
          $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
          $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
      }
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
              "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
          });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
           

            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
  <!-- logo -->
<a name="top"></a><div align="center">
  <div class="container">

      <div class="body_04">
        <div class="body_05">
            <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
              <tr>

                  <td class="body_01">
                  <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" width="9" height="39" /></td>
                  <td style="width: 100%" class="headerbar">
                  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">
  <tr align="center">
 
     
 <!-- nav buttons bar -->
<td>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
<!-- / nav buttons bar -->
      </tr>
                  </table>
                  </td>
                  <td class="body_03">

                  <img class="imgborder" src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="9" height="39" alt="" /></td>

              </tr>

</tr>
            </table>

<div class="contents">
           
              <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="headerpic" alt="" />

<!-- /logo -->
<!-- content table --><!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:left">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>
  <td class="alt4" width="100%">
              <div class="navbar" style="font-size: 10pt;"><strong><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /> <b>Diễn đàn  {L_INDEX}</b> </a>{NAV_CAT_DESC}</div><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /> {PAGE_TITLE} </strong></div>
     
  </td>

  <td class="alt3" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
 
      <!-- login form -->
              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">

      <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
      <tr>
        <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Tài khoản:</label></td>
        <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" /></td>
        <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
<input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" /> Ghi nhớ?</label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="smallfont"><label for="password">Mật khẩu:</label></td>

        <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102" value="********" onfocus="if (this.value == '********') this.value = '';"/>

</td>
        <td><input type="submit" class="button" value="Đăng nhập" tabindex="104"
title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
name="login" /></td>
      </tr>
      </table>
                <!-- END switch_user_logged_out -->

      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br>
<span class="username"><font color=red>  {LOGGED_AS}</font>

<font color=blue>  {LAST_VISIT_DATE}</font>
<font color=green>  {CURRENT_TIME}</font>

</span>
 
<!-- END switch_user_logged_in -->
      </form><!-- / login form -->
  </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!--Start Box-->
<div class="boxcontainer">
  <div class="box_04">
      <div class="box_05">
        <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
            <tr>
              <td class="box_01">

              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="13" height="37" alt="" /></td>

              <td class="boxheaderbar">
              <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">
                  <tr>
                    <td valign="top"> </td>
                    <td class="width100">
                    <div class="boxbar">
                        <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">

                          <tr>
                              <td class="boxcolorbar_01">

                              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="24" alt="" /></td>
                              <td class="boxcolorbar">
                              Chào mừng bạn đến với diễn đàn</td>
                              <td class="boxcolorbar_03">
                              <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="24" alt="" class="imgborder" /></td>
                          </tr>

                        </table>
                    </div>

                    </td>
                    <td>
                    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="35" height="37" alt="" class="imgborder" /></td>
                  </tr>
              </table>
              </td>

              <td class="box_03">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="13" height="37" alt="" /></td>
            </tr>

        </table>
        <div class="boxcontents">


<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>

  <td class="alt1">
      <span class="smallfont">» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần <strong><a href="/faq">hỏi/đáp</a></strong> để biết cách dùng diễn đàn.</br><br>
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào <strong><a href="/register"> đây</a></strong> để đăng ký.

  </td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->

</div>
        <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr">
            <tr>
              <td class="box_06">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="8" height="6" alt="" /></td>
              <td style="width: 100%" class="boxfooterbar"></td>

              <td class="box_08">
              <img class="imgborder" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="8" height="6" alt="" /></td>

            </tr>
        </table>
      </div>
  </div>
</div>
<!--End Box-->
</table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

4code Re: [Skin] W-Enter xanh on Thu Jun 21, 2012 5:19 pm

emga112

avatar
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
?... chả hiểu gì cả ... cười to giống người đi mọt sách cười to

Xem lý lịch thành viên

5code Re: [Skin] W-Enter xanh on Thu Jun 21, 2012 5:20 pm

emga112

avatar
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
sr nhé vì đã nói thế ... Skin] W-Enter xanh
coppy đc ko cười to

Xem lý lịch thành viên

6code Re: [Skin] W-Enter xanh on Thu Jun 21, 2012 7:42 pm

DDros

avatar
Thành viên Đồng
Thành viên Đồng
sacwj dien dan sao the nhi

Xem lý lịch thành viên

7code Re: [Skin] W-Enter xanh on Thu Jun 21, 2012 8:21 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
Comment thì comment lung tung, chán ddđ


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết