Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

[skin]Blue - xanh

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code [skin]Blue - xanh on Thu Jun 21, 2012 5:17 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
Lí do skin có tên: blue - xanh
tại khắp nơi một màu xanh tươi mát
hy vọng cuộc đời sẽ mát tươi và vui vẻ Very Happy

Demo:
Spoiler:


Thông tin skin:
Spoiler:
tên skin: blue - xanh
mã nguồn: vbulletin
phiên bản: 3.8.7
rip qua forumotion: vlt

Lưu ý:
Spoiler:
- xài skin úp lại ảnh k thui rum sẽ die
- đừng xóa tên người thếit kế, rip skin
- ACP> Display> Hierachy & structures
> Split categories on index: chọn MediumXem lý lịch thành viên

2code Re: [skin]Blue - xanh on Thu Jun 21, 2012 5:18 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
CCS
Code:
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'blue - xanh'; Style ID: 10
*/
body
{
  background: #E1E1E2;
  color: #000000;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
  color: #22229C;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #22229C;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #FF4400;
}
.page
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
}
td, th, p, li
{
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
  background: #D1D1E1;
  color: #000000;
  border: 1px solid #0B198C;
}
.tcat
{
  background: #869BBF url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/gradie10.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.thead
{
  background: #5C7099 url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/gradie11.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #FFFFFF;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #FFFFFF;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #FFFF00;
}
.tfoot
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #E0E0F6;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #E0E0F6;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #FFFF66;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #F5F5FF;
  color: #000000;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #E1E4F2;
  color: #000000;
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.wysiwyg
{
  background: #F5F5FF;
  color: #000000;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
  color: #666686;
}
.navbar
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
  color: #FF0000;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.fjdpth3
{
  background: transparent;
}
.panel
{
  background: #E4E7F5 url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/gradie12.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
  padding: 10px;
  border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
  background: #D1D4E0 url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/gradie13.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
}
legend
{
  color: #22229C;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
  background: #738FBF;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
  background: #BBC7CE;
  color: #000000;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #8A949E;
  color: #FFFFFF;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
body
{
    background-color: #D5EAFF;
    background-image: url("http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/backgr10.gif");
        background-attachment: fixed;
  color: #000000;
  font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px;
  background-attachment: fixed;
}
a:link, body_alink
{
  color: #FF0099;
  text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #FF6600;
  text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #999933;
  text-decoration: none;
}
.page
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
}
td, th, p, li
{
  font: 13px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
    background: #ffffff;
    color: #000000;
        padding:1px;
        border-top-width:0px;
        border: 1px dashed #cccccc;
}

.tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic
{
  background: #1470a6 url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/tcat12.jpg) top repeat-x;
  color: #fff;
  font: bold 12pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  text-align: center;  height: 45px; text-shadow: 1px 1px #09547f;
  padding-top: 10px;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #ffcc99;
  text-decoration: none;
}
.thead, th
{
  background: #242223 url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/thead10.gif);
  color: #000000;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #333333;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #e6145d;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #e5a41a;
}
.tfoot
{
  background: #333333 url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/tfoot10.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #028ce4;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #e6145d;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #e5a41a;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #330033;
  border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius:4px;
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
  color: #028ce4;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
  color: #028ce4;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
  color: #e5a41a;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #330033;
  border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius:4px;
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
  color: #028ce4;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
  color: #e6145d;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
  color: #e5a41a;
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.wysiwyg
{
  background: #FFFFFF;
  color: #330033;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #028ce4;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #e6145d;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #e5a41a;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}

select
{
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
  color: #99cc33;
}
.navbar
{
  font: bold 13px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
  color: #FFFFFF;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.fjdpth4
{
  background: #D0D0BF;
  color: #f1e6d4;
}
.panel
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  padding: 10px;
  border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
}
legend
{
  color: #22229C;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
  background: #333333 url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/vbmenu10.jpg) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #0066FF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #0066FF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FF4400;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #000000;
  color: #0066FF;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #0066FF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #0066FF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #FF4400;
  text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 16pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: none; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }a:visited { color: #F90573; text-decoration: none; }
.meta {
    padding-bottom:9px;
    background:transparent url("http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/box-sh10.gif") no-repeat bottom left;
    font-size:.9em;
}
.meta dl {
    border:1px solid #e0e0e0;
    background:white;
    margin:0;
    padding:4px;
    list-style:none;
    display:block;
}

* html .meta dl {
    height:1em;
}

.meta dl dd, .meta dl dt {
    display:inline;
    margin:0;
    padding:0;
}

.meta dl dt {
    margin:0 .5em 0 0;
    color:#828282;
}

.meta dl dt a {
    color:#828282;
    text-decoration:none;
}

.meta dl dd {
    margin:0 1em 0 0;
    font-weight:bold;
    color:black;
}

.meta dl img {
    vertical-align:middle;
}

.meta dl dd a {
    text-decoration:none;
    color:black;
}
a.popup {
      position:relative;
      z-index:10;
      color:#000000;
      text-decoration:none;
}
a.popup:hover {z-index:10; background-color:#FFFFFF }
a.popup span {display:none; }
a.popup:hover span {
      display:block;
      position:absolute;
      top:15px; left:15px;
      width:auto;
      padding:3px;
      border:0px solid #000000;
      background-image:url('http://a.imageshack.us/img231/6131/15655891430909703691.png');
}
input:hover, input:focus
{
      border:#1391E6 1px solid !important;
      box-shadow: 0 0 5px #1391E6 !important;
      -moz-border-radius: 2px !important;
      -webkit-border-radius: 2px !important;
      -webkit-box-shadow: 0 0 3px #1391E6 !important;
      -moz-box-shadow: 0 0 3px #1391E6 !important;
      transition: all 0.25s ease-in-out !important;
      -webkit-transition: all 0.25s ease-in-out !important;
      -moz-transition: all 0.25s ease-in-out !important;
}


.duongvien
{
background:white;
padding:5px;
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
border: 1px solid #AAAAAA;
}
.duongvien:hover {
-moz-box-shadow: 0px 0px 5px black;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px black;
border: 0px;
}
#menu_con{
height:29px;
position: absolute;
padding:6px 6px 0px 6px;
margin-left:730px;
color:black
}

#menu_con:hover, #menu_con1:hover{
background:#93B87C;
color:white;
}

#menu_con1{
height:29px;
position: absolute;
padding:6px 6px 0px 6px;
margin-left:600px;
color:black;
}
#menu_con1 img,#menu_con img{
vertical-align:middle;
-moz-border-radius:3px;
-webkit-border-radius:3px;
margin-bottom:6px;
}

.balloonstyle{
position:absolute;
top: -500px;
margin-left: 110px;
margin-top:-10px;
padding: 5px;
visibility: hidden;
font:normal 12px Verdana;
line-height: 18px;
z-index: 100;
background-color: white;
width: 280px;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=gray,direction=135,Strength=5);
}
.arrowhead{
z-index: 99;
position:absolute;
top: -500px;
left: 0;
visibility: hidden;
}


.button
{
  background: #4d91cd;
  color: #FFFFFF;
  font: 12px arial,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  border: 1px solid #4d91cd;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 4px;
  padding-bottom:2px;
  padding-top:2px;
  -moz-border-radius:5px;
        -webkit-border-radius:5px;
}
.button:hover{-moz-border-radius: 3px;-webkit-border-radius:3px;color:#000000;border-color:#999;background:#f3f3f3;background-image:-moz-linear-gradient(top,#ffffff,#ebebeb);background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#ffffff),to(#ebebeb));filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#ffffff,endColorStr=#ebebeb);outline:0;-moz-box-shadow:0 0 5px #4d91cd;-webkit-box-shadow:0 0 5px #4d91cd;box-shadow:0 0 5px #4d91cd}

.tcat_bottom
{
  color: #000000;
  font: bold 11pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  border: 0;
  height: 80px;
  background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/tcat-b10.png) repeat-x transparent;
  padding-left:6px;
}
.info
{
        background: url() no-repeat top left; border: 1px #FFFF00 solid; margin-bottom: 3px; padding: 3px
}

.info{font-size:10px;font-style:normal}
 
.info
{
        background:#F0FAFF; border:#ACE4FF dotted 1px; margin:4px 15px 7px; padding:3px;
}

.khungke
{
background:#FFFFFF;
font-size: 8pt;
color: #000000; font-family: Tahoma, Arial, Verdana;
padding:2px 10px 2px 10px;
margin-bottom: 2px;
border: 1px dashed #CCCCCC;
}

.khung {    border-top: solid 1px #CCCCCC;    border-left: solid 1px #CCCCCC;    border-right: solid 1px #CCCCCC;    border-bottom: solid 1px #CCCCCC;    margin: 3px 5px;    padding: 2px;    color: #333333;    background: #FFFFFF;    font-size: 11px;}


#anhquamoi img:hover{width:100px;height:100px;transition: all 0.5s ease-in-out !important;-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out !important;-moz-transition: all 0.5s ease-in-out !important;}.balloonstyle{position:absolute;top: -500px;margin-left: 110px;margin-top:-10px;padding: 5px;visibility: hidden;font:normal 12px Verdana;line-height: 18px;z-index: 100;background-color: white;width: 280px;filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=gray,direction=135,Strength=5);}.arrowhead{z-index: 99;position:absolute;top: -500px;left: 0;visibility: hidden;}.duongvien {background:white;padding:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border: 1px solid #AAAAAA;}.duongvien:hover {-moz-box-shadow: 0px 0px 5px black;-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px black;border: 0px;}

.c_border{
-moz-box-shadow: -2px 2px 2px white;
-webkit-box-shadow: -2px 2px 2px white;
 border: 1px solid white;
box-shadow: -2px 2px 2px white;
    border: 1px solid #C4C4C4;
background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/atl-bg10.jpg) bottom left repeat-x;
text-align:left;
width: 894px;
}
.c_border:hover {
-moz-box-shadow: -2px 2px 2px white;
-webkit-box-shadow: -2px 2px 2px white;
 border: 1px solid white;
box-shadow: 0px 0px 10px 0px #36CEFC;
z-index: 999;
transition: all 0.5s ease-in-out !important;-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out !important;-moz-transition: all 0.5s ease-in-out !important;
background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/atl-bg10.jpg) bottom left repeat-x;
    border: 1px solid #36CEFC;

width: 100%px;
}
.td_border{

padding-top:5px;
padding-bottom:5px;
}

#password, #username{
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
padding:1px 1px 1px 16px;
width:100px;
}
#password {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/pass9610.png) no-repeat scroll left center; }
#username {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/id966810.png) no-repeat scroll left center; }
input.mainoption, input[type=submit], input[type=text], input[type=password], select, textarea{
  background: #FFF;
  color: #000;    border:1px solid #CCC;
  }

.lastpost a:link{ float: left; }
.lastpost a:visited{ float: left; }
.who {    float: left; } .when {    float: right; } .what {    clear: both;    margin-bottom: 0;    margin-left: 0;    margin-right: 0;    margin-top: 0;    overflow-x: hidden;    overflow-y: hidden;    padding-bottom: 5px;    padding-left: 20px;    padding-right: 20px;    padding-top: 5px; } .duongvien { background:white; padding:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; border: 1px solid #AAAAAA; } .duongvien:hover { -moz-box-shadow: 0px 0px 5px black; -webkit-box-shadow: 0px 0px 5px black; border: 0px; } .title {background: url(sieusaohsf/top-quote.png) no-repeat 0px 10px; padding-left: 20px; }

a.gal:link { text-decoration: none; border-bottom: 1px dotted #016798; color: #016798; padding: 0 0 0 12px; background: url(http://i21.servimg.com/u/f21/13/61/26/37/exlink11.gif) no-repeat 0; } a.gal:visited { text-decoration: none; border-bottom: 1px dotted #016798; color: #016798; padding: 0 0 0 12px; background: url(http://i21.servimg.com/u/f21/13/61/26/37/exlink11.gif) no-repeat 0; } a.gal:hover, a.gal:active { text-decoration: underline; border-bottom: 0px dotted #F8BF24; color: #016798; padding: 0 0 0 12px; background: url(http://i21.servimg.com/u/f21/13/61/26/37/exlink10.gif) no-repeat 0; }
 


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

3code Re: [skin]Blue - xanh on Thu Jun 21, 2012 5:19 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
Index_body
Code:
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN message_admin_titre -->
  <tr>
      <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_titre -->
  <!-- BEGIN message_admin_txt -->
  <tr>
      <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                    <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                    <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                  </td>
              </tr>

              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect_no -->

  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
            <table width="100%">
              <tr>
                  <td width="55%" valign="middle" align="right">
                    <table class="right">
                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                          <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                          </td>
                        </tr>

                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                          <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                    <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td width="50%" valign="top">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
        <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
        <!-- END switch_delete_cookies -->
        </span>
      </td>
      <td width="50%" align="right">
        <span class="gensmall">
            <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
            <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
            <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
            <!-- BEGIN switch_on_index -->
              <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
              <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
              <!-- END switch_delete_cookies -->
            <!-- END switch_on_index -->
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                    <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                    <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                  </td>
              </tr>

              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect_no -->

  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
            <table width="100%">
              <tr>
                  <td width="55%" valign="middle">
                    <table class="right">
                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                          <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                          </td>
                        </tr>

                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                          <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                    <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<br />

<!-- what's going on box -->
<table  class="tborder"  cellpadding="3" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
  <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">Tình hình diễn đàn</td>
  </tr>
</thead>


<!-- logged-in users -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')">
                          <img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/collap10.gif" alt="" border="0" /></a>
        Số người truy cập:
      </td>
  </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
  <tr>
      <td class="alt2">
                  <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/online10.gif" alt="" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
       
                          {TOTAL_USERS_ONLINE}<br/>
                          {RECORD_USERS}<br/>
                          {LOGGED_IN_USER_LIST}
                          <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}
    </table>
                          </div>
      </td>
  </tr>
</tbody>
<!-- end logged-in users -->
       
<!-- birthdays -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')">
                          <img id="collapseimg_forumhome_todayusers" src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/collap10.gif" alt="" border="0" /></a>
        Sinh nhật thành viên:
      </td>
  </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://hitskin.com/themes/18/57/30/i_birthday.png" alt="" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
                  <div class="smallfont"><table>
  {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
  {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}  </table>
                  </div> </td> </tr>
</tbody>
<!-- birthdays -->
 
<!-- stats -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')">
                          <img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/collap10.gif" alt="" border="0" /></a>
        Thống kê diễn đàn:
      </td>
  </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://hitskin.com/themes/18/57/30/i_statistics.png" alt="" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
      <div class="smallfont">
                          {TOTAL_POSTS}<br />
          {TOTAL_USERS}<br />
                          {NEWEST_USER}<br />
      </div>
      </td>
  </tr>
</tbody>
<!-- stats -->


<!-- website -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_lienket')">
                          <img id="collapseimg_forumhome_lienket" src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/collap10.gif" border="0" /></a>
        Liên kết bạn bè:
      </td>
  </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_lienket" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/online10.gif" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
                  <div class="smallfont">     
        links
                    <br/>
                    <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
 
        <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}<br />
            <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_chatbox_popup -->
        </span>
     
  <!-- END switch_chatbox_activate -->
      </div>
          </td>
  </tr>
</tbody>
  <!-- website -->
 
  <!-- groups -->

<tbody id="collapseobj_forumhome_groups" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><span class="smallfont">Nhóm:</span></td>
      <td class="alt1" width="100%">
                  <div class="smallfont">
      {GROUP_LEGEND}
                  </div>
          </td>
  </tr>
</tbody>
<!-- groups -->
</table>
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/73/53/62/vip10.png"/>
<br />
<!-- end what's going on box -->
<!-- END disable_viewonline -->
{CHATBOX_BOTTOM}
<br clear="all" />
<!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
      <td></td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
      <td>  </td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
  </tr>
</table>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
  oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

4code Re: [skin]Blue - xanh on Thu Jun 21, 2012 5:20 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
Index_box
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
            {CURRENT_TIME}<br />
            </span>
            <!-- END switch_user_logged_in -->
            <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
            <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
            <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow -->
<!-- BEGIN tablehead -->

<table cellpadding="3" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody>
    <tr>
      <td colspan="5">
        <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td width="400px">
              <a href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_148')">
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/110.png" style="height: 80px;width: 400px;border: 0px" alt=""/>
              </a>
            </td>
            <td  class="tcat_bottom">
              <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')">
                <img id="collapseimg_forumbit_1" src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/2810.gif" alt="" border="0" />
              </a>
              <span class="secondarytitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}</span>
            </td>
            <td style="background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/tcat-b11.png);width: 40px;text-align: center">
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>

    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
            <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="cattitle">
                    <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
                </span>
            </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tbody id="collapseobj_forumbit_148">
          <td colspan="3" align="center" width="100%">
            <div class="c_border" style="width: 100%-5px;margin-bottom:3px">
              <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="td_border" style="border: none;text-align:center" width="">
            <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
                  <td id="f121" width="534" style="vertical-align:top"><br/>
            <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="forumlink">
                    <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
                </span>
            </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
            <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
                  <br/>
            <span class="gensmall">
                <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                <!-- END switch_moderators_links -->
                {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
            </span>
        </td>
        <td width="260">
                  <div class="meta">
                    <div class="smallfont">
                      <dl>
                        <div class="lastpost" align="right">{catrow.forumrow.LAST_POST}
                        </div>
                        </dl>
                      </div>
                    </div>
                  <div class="info" align="center">
                    <b>»</b> Chủ đề: <font color="red"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font>
                    <font color="blue"> | </font>
                    <b>»</b> Bài gửi: <font color="orange"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font>
                  </div>
        </td>
</td>
    <td width="2px"> </td>
    </tr>
</table>
<br />
</div>
  <div style="width: 100%">
<table width="894px" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
  <td width="50%" align="left"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/bot_l10.png" border="0"/></td>
  <td width="50%" align="right"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/bot_r10.png" border="0"/></td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody>
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

5code Re: [skin]Blue - xanh on Thu Jun 21, 2012 5:20 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
Overall_footer_begin
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
  <tr>
      <td>
        <div>
            <div>
              <div>
<!-- END html_validation -->
              </div>
            </div>
                       
            <Br>
<style>
.bang {
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
padding:5px;
background:orange;
color:white;
font-weight:bold;
font-size: 120%;
}
.thongtin {
background:#0099FF;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
padding:5px;
color:white;
font-weight:bold;
font-size: 120%;
}
.cot {
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
padding:5px;
background:#5fd9ff;
}
</style>
<div style="border: 1px solid #5fd9ff;-moz-border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;padding:5px;width:890px;margin:auto;">

<table id="bottom" width="890" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
  <tr>
    <td width=320><span class="bang">General instructions</span> </td>
    <td><div align="right"><span class="thongtin">Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn</span> </div></td>
  </tr>

  <tr>
    <td class="cot"><ul>
      <li><a href="/forum" target="_blank">Instruction 1</a></li>
      <li><a href="/forum" target="_blank">Instruction 2</a></li>
      <li><a href="/forum" target="_blank">Instruction 3</a></li>
      <li><a href="/forum" target="_blank">Instruction 4</a></li>
      <li><a href="/forum" target="_blank">Instruction 5</a><br />

          </li>
    </ul></td>
    <td class="cot" >
      <div align="right">Powered by phpbb® & Version 2.0<br />
        Forumotion_ripped by vlt<br />
        Best displayed with Firefox & Google Chrome <br/>
        and 1024x768 screen resolution
   
      <br/>

</div></td>
  </tr>
</table>
</div>


<br />


      </div>
  </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- /content area table -->

          <form action="/forum" method="get" style="clear:left">

<table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0" width="950" class="page" align="center">
<tr>
 
 
      <td class="tfoot">
        <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
            <optgroup label="Style & Language">
              <option value="1" class="" >-- Vetnamese</option>
<option value="2" class="" selected="selected">-- Blue</option>

            </optgroup>
        </select>
      </td>
 
  <td class="tfoot" align="right" width="100%">
      <div class="smallfont">
        <strong>
                          <a href="/contact" rel="nofollow" accesskey="9"> Contact</a> -
                          <a href="/forum"> Forum</a> -
                <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;"> Top</a>
        </strong>
      </div>
  </td>
</tr>
</table>

</form>
<div align="center">
<div style="width:950px;height:26px;background:url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/down10.png);"> </div></div>

<br />
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
              <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                    <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                    <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
              </div>
            </div>
            <!-- END switch_footer_links -->
        </div>
        {PROTECT_FOOTER}
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
  if ($('a#logout'))
  {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
        document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
  }
});

$(document).ready( function() {
  $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
  } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
  fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

6code Re: [skin]Blue - xanh on Thu Jun 21, 2012 5:21 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
Overall_header
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
<div align="center">
<div style="width:950px;height:40px;background:url(http://i41.servimg.com/u/f41/13/61/26/37/arkala10.png);"> </div></div>
  <!-- logo -->
<center>
<img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/banner10.jpg" alt="" width="950" />
</center>
<!-- /logo -->
<div align="center">
<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:950px; text-align:left">
      <div style="padding:0px 1px 0px 1px" align="left">
<br />
<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:4px; border-top-width:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">
          <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="alt2" width="100">
    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/mashim10.gif" border=0 alt=""/></td>

<td class="alt2" width="70%">
<div class="navbar" style="font-size: 10pt;">
<div class="nav">
<a class="nav" href="{U_INDEX}">
<img src="" class="inlineimg" alt="" border="0" /> Forum
  </a> {NAV_CAT_DESC} »  {PAGE_TITLE}
  </div></div>
</td>


  <td class="alt1" nowrap="nowrap" style="padding:0px" width="30%">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- login form -->
                     
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">

        <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">

        <tr>

          <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/user10.gif" border="0" alt="Tài khoản"/></label></td>

            <td><input type="text" class="logininput" name="username" id="username" value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" /></td>

                      <td class="smallfont" nowrap="nowrap">
                        <input src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif" name="login" style="font-weight: bold;font-family: tahoma, verdana;font-size: 11px;color: #ffffff;padding: 2px;height:22px;width:70px;background: #749a25 url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif) ;" value="" type="submit" />
              </td>

        </tr>

        <tr>

          <td class="smallfont"><label for="navbar_password"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/passwo11.gif" border="0" alt="Mật khẩu"/></label></td>

            <td><input type="password" class="passinput" name="password" id="password"value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';"  /></td>

              <td><a href="/register" rel="nofollow"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/regist10.gif" border="0" alt="Đăng ký"/></a></td>

        </tr>

<td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />Ghi nhớ?</label></td>
        </table>
 
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="gensmall">

<font color=red> <img src="http://i61.servimg.com/u/f61/16/01/40/96/sv310.gif"/>
  {LOGGED_AS}</font><br />
<font color=blue> {LAST_VISIT_DATE}</font> <br />
<font color=green> {CURRENT_TIME}</font><br />
          </span>
<!-- END switch_user_logged_in -->
        </form>
        <!-- / login form --> </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->


<br />

<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="tcat">Chào mừng đến với diễn đàn</td>
</tr>
<tr>
  <td class="alt1">
      <span class="smallfont">
                  » Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần
                  <a href="/faq"> hỏi / đáp </a> để biêt cách sử dụng diễn đàn<br/>
                  » Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.
                  Bấm vào <a href="/register"> đây </a> để đăng ký.</span>
          </td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
<br />

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

7code Re: [skin]Blue - xanh on Thu Jun 21, 2012 5:22 pm

• ıǝʞ •

avatar
Mod Box Forumotion
Mod Box Forumotion
Skin dành cho phpb2 nhé Very Happy


_________________

Âm thầm ta đến. Lặng lẽ ta đi
Xem lý lịch thành viên

8code Re: [skin]Blue - xanh on Mon Jul 23, 2012 3:18 pm

OắtĐờFác

avatar
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
ngon đáy


_________________
nhấn Ctrl + A nào trêu

ngoan thế,nói vậy cũng nghe à??

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết