Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

ID của một số Item trên Kỳ Trân Các

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code ID của một số Item trên Kỳ Trân Các on Mon May 28, 2012 11:38 am

♥Chủ Lò Gạch♥

avatar
Mod Thủ thuật điện thoại
Mod Thủ thuật điện thoại
Nhìn các bác tạo server rồi chạy thử, add Item này nọ vào mà thèm quá đi mất. Nay rảnh rỗi cũng xin đóng góp chút xíu cho các bác.
Em đánh số thứ tự luôn cho các bác dễ nhìn, và em cũng xin lưu ý là các ID đều bắt đầu bằng số 18 nhé:
Ví dụ: 0=1;Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;1;1;0;36 -> ID của BCH là (18,1,71,1). Các bác dùng thử rồi cho ý kiến nhé.

0=1;Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;1;1;0;36
1=2;Đại Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;2;1;0;180
2=3;Cường Hiệu Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;3;1;0;540
3=4;Thỏi vàng (đại);102;18;1;118;2;1;0;7800
4=5;Huyền Tinh Cấp 1;101;18;1;1;1;1;0;1
5=6;Huyền Tinh Cấp 3;101;18;1;1;3;1;0;10
6=7;Huyền Tinh Cấp 5;101;18;1;1;5;1;0;130
7=8;Huyền Tinh thường (cấp 7);101;18;1;1;7;1;0;1690
8=9;Thỏi vàng;102;18;1;118;1;1;0;830
9=10;Thùng rượu (5 bình);102;18;1;189;1;1;0;30
10=11;Thùng rượu (50 bình);102;18;1;189;2;1;0;300
11=12;Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tuần);102;18;1;195;1;1;0;400
12=13;Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tháng);102;18;1;235;1;1;0;1500
13=18;Vô Hạn Hồi Thành Phù (1 tuần);102;18;1;23;1;1;0;200
14=19;Vô Hạn Hồi Thành Phù (1 tháng);102;18;1;234;1;1;0;750
15=22;Càn Khôn Phù (10);102;18;1;85;1;1;0;200
16=24;Lệnh bài triệu hồi gia tộc;102;18;1;87;1;1;0;500
17=25;Giấy phép bày bán;102;18;1;116;1;1;0;8
18=26;Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn;102;18;1;24;1;1;0;40
19=27;Lệnh Bài Hình Bộ;102;18;1;17;1;1;0;100
20=28;Từ Bi Tâm Kinh;102;18;1;18;1;1;0;100
21=29;Không Bạch Tâm Thư (sơ);102;20;1;463;1;1;0;20
22=30;Không Bạch Tâm Thư (trung);102;20;1;464;1;1;0;60
23=31;Không Bạch Tâm Thư (cao);102;20;1;465;1;1;0;180
24=32;Kim Tê (cấp 4);102;18;1;2;4;1;0;2900
25=33;Kim Tê (cấp 3);102;18;1;2;3;1;0;300
26=35;Lệnh bài Tẩy Tủy Đảo;102;18;1;79;1;1;0;200
27=36;Mã bài (Đại Uyển Mã);102;1;12;15;2;1;0;120
28=37;Mã bài (Ô Truy);102;1;12;16;2;1;0;120
29=38;Chứng nhận di dân;102;18;1;117;1;1;0;200
30=40;Tinh Khí Tán (500);102;18;1;89;1;1;0;40
31=41;Tinh Khí Tán (1000);102;18;1;89;2;1;0;120
32=42;Tinh Khí Tán (1500);102;18;1;89;3;1;0;215
33=43;Hoạt Khí Tán (500);102;18;1;90;1;1;0;40
34=44;Hoạt Khí Tán (1000);102;18;1;90;2;1;0;120
35=45;Hoạt Khí Tán (1500);102;18;1;90;3;1;0;215
36=46;Thiên Nhãn Phù;102;18;1;206;1;1;0;500
37=47;Túi phúc lợi tinh khí (500);102;18;1;207;1;1;0;80
38=48;Túi phúc lợi hoạt khí (500);102;18;1;208;1;1;0;80
39=49;Lệnh bài chúc phúc (sơ);103;18;1;212;1;1;0;1600
40=50;Lệnh bài chúc phúc (trung);103;18;1;212;2;1;0;12650
41=51;Huyền Tinh vô hạ (cấp 9);101;18;1;1;9;1;0;28800
42=52;Đặc Hiệu Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;4;1;0;1480
43=53;Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn (tự động sử dụng);102;18;1;218;1;1;0;50
44=54;Dây cương thần bí;102;18;1;237;1;0;0;820
45=55;Võ Lâm Mật Tịch (trung);102;18;1;191;2;0;0;4500
46=56;Tẩy Tủy Kinh (trung);102;18;1;192;2;0;0;4500
47=57;Lệnh Bài Nghĩa Quân;103;18;1;84;1;0;0;35
48=58;Lệnh bài thi đấu môn phái (cao);103;18;1;81;3;0;0;500
49=59;Lệnh Bài Bạch Hổ Đường (cao);103;18;1;111;3;0;0;120
50=60;Lệnh Bài Gia Tộc (cao);103;18;1;110;3;0;0;500
51=61;Lệnh bài chiến trường (Dương Châu);103;18;1;112;1;0;0;45
52=62;Lệnh bài chiến trường (Phượng Tường);103;18;1;112;2;0;0;85
53=63;Câu Hồn Ngọc (cao);102;18;1;146;3;0;0;12000
54=64;Lệnh bài Uy danh giang hồ;103;18;1;236;1;0;0;1000
55=65;Dị Mã Phù;102;18;1;238;1;0;0;288
56=66;Rương Hồn Thạch (100 cái);101;18;1;244;1;0;0;800
57=67;Rương Hồn Thạch (1000 cái);101;18;1;244;2;0;0;7800
58=68;Bản đồ bí cảnh;102;18;1;251;1;0;0;1400
59=69;Túi kỷ niệm 20 năm;102;18;1;256;1;0;0;500
60=70;Lệnh bài chúc phúc (cao);103;18;1;212;3;1;0;58800
61=71;Hộp giáng sinh;102;18;1;270;1;1;0;680
62=72;Kẹo giáng sinh;102;18;1;271;1;1;0;99
63=73;Thỏi bạc bang hội (tiểu);102;18;1;284;1;1;0;1500
64=74;Thỏi bạc bang hội (đại);102;18;1;284;2;1;0;12500
65=75;Lệnh bài phần thưởng Bang hội;102;18;1;340;1;0;0;5000
66=76;Hoa hồng;102;18;1;373;1;0;0;160
67=77;Dạ Minh Châu-Rương;102;18;1;382;1;0;0;12000
68=78;Giỏ hoa hồng;102;18;1;383;1;0;0;15840
69=79;Vạn Vật Quy Nguyên Đơn;102;18;1;384;1;0;0;7200
70=80;Linh Chi Tục Mệnh Hoàn-Rương;102;18;1;241;1;0;0;600
71=81;Tuyết Sam Phản Khí Hoàn-Rương;102;18;1;242;1;0;0;600
72=82;Diêu Trì Đại Hoàn Đơn-Rương;102;18;1;243;1;0;0;600
73=83;Túi lương nghĩa quân;103;18;1;341;1;0;0;120
74=84;Liên Đấu Hắc Thiết Bài;103;18;1;215;1;0;0;2000
75=85;Liên Đấu Hoàng Kim Bài;103;18;1;215;4;0;0;10000
76=86;Bách Bộ Xuyên Dương Cung;103;18;1;263;1;0;0;150
77=87;Tần Lăng-Mạc Kim Phù;103;18;1;366;1;0;0;200
78=88;Bánh ít bát bảo;102;18;1;326;2;0;0;8000
79=89;Bánh ít thập cẩm;102;18;1;326;3;0;0;8000
80=90;Trứng Thịnh Hạ;102;18;1;358;1;0;0;200
81=91;Bách Bộ Xuyên Dương Cung (x50);103;18;1;376;1;0;0;7500
82=92;Tần Lăng-Mạc Kim Phù (x50);103;18;1;375;1;0;0;10000
83=93;Rương Đại Mã Tam;102;18;1;388;1;0;0;831
84=94;Rương cổ mộc;102;18;1;389;1;0;0;500
85=95;Bách Luyện Hoàn;102;18;1;468;1;0;0;780
86=96;Tiếp Viện Nghĩa Quân (x50);103;18;1;469;1;0;0;6000
87=97;Lệnh Bài Nghĩa Quân (x50);103;18;1;470;1;0;0;400
88=98;Thẻ đoàn viên;102;18;1;402;1;0;0;100
89=99;Anh Hùng Thiếp;102;18;1;471;1;0;0;500
90=100;Bổ Tu Lệnh;102;18;1;479;1;0;0;10000
91=101;Bộ bản đồ Bí Cảnh;102;18;1;489;1;0;0;2488
92=102;Bộ bản đồ Bí Cảnh (lớn);102;18;1;489;2;0;0;4488
93=103;Bạc khóa chuyên dùng cho hoạt động liên server;102;18;1;490;1;0;0;500
94=104;Tu Luyện Đơn;102;18;1;258;1;0;0;1800
95=105;Tần Lăng-Hòa Thị Bích;103;18;1;377;1;0;0;10000
96=106;Nguyệt Ảnh Nguyên Thạch;102;22;1;91;2;0;0;100
97=109;Nguyệt Ảnh Nguyên Thạch-Rương;102;18;1;530;1;0;0;10000
98=107;Bùa sửa phòng cụ cường 15;102;18;3;1;15;0;0;1000
99=108;Bùa sửa trang sức cường 15;102;18;3;2;15;0;0;1500
100=110;Du Long Danh Vọng Lệnh (vé);102;18;1;534;1;0;0;20000
101=111;Quà Tết;102;18;1;551;1;0;0;400
102=112;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Kim);103;18;1;219;1;0;0;1200
103=113;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Mộc);103;18;1;222;1;0;0;1200
104=114;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Thủy);103;18;1;225;1;0;0;1200
105=115;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Hỏa);103;18;1;228;1;0;0;1200
106=116;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Thổ);103;18;1;231;1;0;0;1200
107=207;Chìa khóa đồng;102;18;1;77;1;1;0;30
108=208;Chìa khóa bạc;102;18;1;82;1;1;0;60
109=209;Chìa khóa vàng;102;18;1;187;1;1;0;100
110=210;Ốc biển truyền thanh (tiểu);102;18;1;113;1;1;0;50
111=211;Ốc biển truyền thanh (trung);102;18;1;113;2;1;0;450
112=212;Ốc biển truyền thanh (đại);102;18;1;113;3;1;0;2000
113=213;[Mặt nạ] Ông già Noel;102;1;13;44;1;0;0;5000
114=214;[Mặt nạ] Thiếu nữ Noel;102;1;13;45;1;0;0;5000
115=215;Huân Chương Huy Hoàng;102;18;1;921;1;0;0;125
116=216;Thiên lý truyền âm;102;18;1;924;1;0;0;499
117=217;Thiên lý truyền âm (lớn);102;18;1;925;1;0;0;2499
118=218;Giống cây lâu năm;102;18;1;295;1;0;0;165
119=219;[Mặt nạ] Phương Hành Giác;102;1;13;48;1;0;0;5000
120=220;[Mặt nạ] Khiên Vân Thủ;102;1;13;49;1;0;0;5000
121=221;Lệnh bài mở rộng rương Lv2;102;18;1;216;2;0;0;7900
122=222;Dây cương thần bí [ngựa cấp 90];102;18;1;638;1;0;0;820
123=223;Mã bài cấp 120;102;1;12;33;4;0;0;6888
124=224;Túi quà thăng cấp;102;18;1;639;1;0;0;2000
125=225;Túi quà cường hóa;102;18;1;640;1;0;0;2500
126=226;Túi quà danh vọng;102;18;1;641;1;0;0;6880
127=227;Than Đá;102;18;1;951;1;0;0;70
128=228;Giống cây;102;18;1;953;1;0;0;30
129=229;Huyền Chân Đơn;102;18;1;956;1;0;0;12800
130=230;Rương Than đá (tiểu);102;18;1;961;1;0;0;700
131=231;Rương Than đá (đại);102;18;1;961;2;0;0;7000
132=232;Giỏ Hoa Tình (10);102;18;1;606;1;0;0;500
133=233;Giỏ Hoa Tình (100);102;18;1;605;1;0;0;5000
134=234;Giỏ Hoa Tình (1000);102;18;1;607;1;0;0;50000
135=235;Anh Hùng Lệnh;103;18;1;667;1;0;0;21888
136=236;Túi Phúc Huyền Võ;102;18;1;618;1;0;0;200
137=237;Túi Phúc Bạch Hổ;102;18;1;619;1;0;0;200
138=238;Tử Chân Đơn;102;18;1;956;2;0;0;2500
139=239;Huyết Chân Đơn;102;18;1;956;3;0;0;6500
140=240;Mã bài (Xích Thố);102;1;12;34;4;0;0;3000
141=241;Mã bài (Bôn Tiêu);102;1;12;35;4;0;0;6500
142=242;Thiên sơn hàn tửu;102;18;1;984;1;0;0;4800
143=243;Kỷ niệm chương Thịnh Hạ 2010;102;18;1;669;1;0;0;7000
144=244;Hoàng Kim Tinh Hoa (Cấp 2);102;18;1;672;1;0;0;100
145=245;Tần Lăng-Hòa Thị Bích;102;18;1;673;1;0;0;8000
146=246;Tương Tư Thạch;102;18;1;974;1;0;0;59
147=247;Không Bạch Tâm Thư;102;18;1;668;1;0;0;20
148=248;Ngọc Trúc Mai Hoa;102;19;3;1;7;0;0;59
149=249;Trứng gà;102;18;1;681;1;0;0;200
150=250;Túi thức ăn;102;18;1;684;1;0;0;100
151=251;Hạt giống;102;18;1;686;1;0;0;30
152=252;Vàng thô;102;18;1;1029;1;0;0;150
153=253;Quả xí muội (sơ);102;18;1;1035;1;0;0;150
154=254;Quả xí muội (trung);102;18;1;1035;2;0;0;150
155=255;Quả xí muội (cao);102;18;1;1035;3;0;0;150
156=256;Hoa hồng;102;18;1;1037;1;0;0;100
157=257;Kim Châu Ngọc Thúy;102;18;1;1023;1;0;0;100
158=258;Giỏ hoa hồng;102;18;1;1042;1;0;0;10000
159=259;Túi Kim Châu Ngọc Thúy;102;18;1;1041;1;0;0;10000
160=260;Bút lông đặc biệt;102;18;1;1054;1;0;0;100
161=261;Bạch Hổ Đường Truyền Lệnh;102;18;1;1060;1;0;0;800
162=262;Bạch Ngọc ;102;18;1;717;1;0;0;7500
163=263;Que Diêm;102;18;1;1089;1;0;0;50
164=264;Bình rượu;102;18;1;1095;1;0;0;50
165=265;Rượu đào thượng hạng;102;18;1;1098;1;0;0;200
166=267;Thịt Ngỗng;102;18;1;1079;1;0;0;150
167=268;Hàn Vũ Hồn Châu;102;18;1;510;1;0;0;100
168=269;Nồi bánh;102;18;1;1121;1;0;0;100
169=270;Que Diêm;102;18;1;1125;1;0;0;50
170=271;Mâm vàng;102;18;1;1124;1;0;0;150
171=272;Huyền Tinh cấp 7;102;18;1;1155;1;0;0;2366
172=273;Huyền Tinh cấp 7;102;18;1;1155;2;0;0;1690
173=274;Rương Hồn Thạch (100);102;18;1;1156;1;0;0;1120
174=275;Rương Hồn Thạch (100);102;18;1;1156;2;0;0;800
175=276;Rương Hồn Thạch (1000);102;18;1;1157;1;0;0;10920
176=277;Rương Hồn Thạch (1000);102;18;1;1157;2;0;0;7800
177=278;Túi sự kiện;102;18;1;1137;1;0;0;200
178=279;Kỷ niệm cuộc thi Nữ anh hùng [24 ô];102;18;1;724;1;0;0;50000
179=280;Tuyết Hồn;102;1;12;41;4;0;0;9900
180=281;Tinh Khí Tán-Rương;102;18;1;1172;1;0;0;240
181=282;Hoạt Khí Tán-Rương;102;18;1;1173;1;0;0;240
182=283;Bổ Tu Lệnh-Rương;102;18;1;1174;1;0;0;3000
183=284;Ngựa Xích Thố-Rương;102;18;1;1175;1;0;0;1200
184=301;Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;1;1;2;36
185=302;Đại Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;2;1;2;180
186=303;Cường Hiệu Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;3;1;2;540
187=305;Huyền Tinh Cấp 1;101;18;1;1;1;1;2;1
188=306;Huyền Tinh Cấp 3;101;18;1;1;3;1;2;10
189=307;Huyền Tinh Cấp 5;101;18;1;1;5;1;2;130
190=308;Huyền Tinh thường (cấp 7);101;18;1;1;7;1;2;1690
191=309;Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tuần);102;18;1;195;1;1;2;400
192=310;Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tháng);102;18;1;195;1;1;2;1500
193=315;Vô Hạn Hồi Thành Phù (1 tuần);102;18;1;23;1;1;2;200
194=316;Vô Hạn Hồi Thành Phù (1 tháng);102;18;1;23;1;1;2;750
195=319;Càn Khôn Phù (10);102;18;1;85;1;1;2;200
196=322;Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn;102;18;1;24;1;1;2;40
197=325;Kim Tê (cấp 4);102;18;1;2;4;1;2;2900
198=326;Kim Tê (cấp 3);102;18;1;2;3;1;2;300
199=328;Lệnh bài Tẩy Tủy Đảo;102;18;1;79;1;1;2;200
200=329;Mã bài (Đại Uyển Mã);102;1;12;15;2;1;2;120
201=330;Mã bài (Ô Truy);102;1;12;16;2;1;2;120
202=331;Lệnh Bài Quân Doanh Vô Hạn (1 tháng);102;20;1;607;1;1;2;200
203=332;Lệnh bài chúc phúc (sơ);103;18;1;212;1;1;2;1880
204=333;Lệnh bài chúc phúc (trung);103;18;1;212;2;1;2;14880
205=334;Huyền Tinh vô hạ (cấp 9);101;18;1;1;9;1;2;28800
206=335;Đặc Hiệu Bạch Câu Hoàn;102;18;1;71;4;1;2;1480
207=336;Dây cương thần bí;102;18;1;237;1;0;2;3000
208=337;Võ Lâm Mật Tịch (trung);102;18;1;191;2;0;2;4500
209=338;Tẩy Tủy Kinh (trung);102;18;1;192;2;0;2;4500
210=339;Lệnh Bài Nghĩa Quân;103;18;1;84;1;0;2;8
211=340;Lệnh bài thi đấu môn phái (cao);103;18;1;81;3;0;2;300
212=341;Lệnh Bài Bạch Hổ Đường (cao);103;18;1;111;3;0;2;100
213=342;Lệnh Bài Gia Tộc (cao);103;18;1;110;3;0;2;200
214=343;Lệnh bài chiến trường (Dương Châu);103;18;1;112;1;0;2;20
215=344;Lệnh bài chiến trường (Phượng Tường);103;18;1;112;2;0;2;20
216=345;Dị Mã Phù;102;18;1;238;1;0;2;288
217=346;Rương Hồn Thạch (100 cái);101;18;1;244;1;0;2;800
218=347;Rương Hồn Thạch (1000 cái);101;18;1;244;2;0;2;7800
219=348;Lệnh bài chúc phúc (cao);103;18;1;212;3;1;2;58800
220=349;Thỏi bạc Tây Sơn;102;18;1;260;1;1;0;500
221=350;Thỏi bạc Tây Sơn (đại);102;18;1;260;2;1;0;5000
222=351;Thỏi vàng Tây Sơn;102;18;1;261;1;1;0;500
223=352;Thỏi vàng Tây Sơn (đại);102;18;1;261;2;1;0;5000
224=353;Chìa khóa đồng;102;18;1;77;1;1;2;30
225=354;Chìa khóa bạc;102;18;1;82;1;1;2;60
226=355;Chìa khóa vàng;102;18;1;187;1;1;2;100
227=356;Ốc biển truyền thanh (tiểu);102;18;1;113;1;1;2;50
228=357;Ốc biển truyền thanh (trung);102;18;1;113;2;1;2;450
229=358;Ốc biển truyền thanh (đại);102;18;1;113;3;1;2;2000
230=359;Đại Bạch Câu Hoàn giảm 70%;102;18;1;348;1;1;0;54
231=360;Càn Khôn Phù giảm 70%;102;18;1;349;1;1;0;60
232=361;Huyền Tinh 7 giảm 70%;102;18;1;350;7;1;0;672
233=362;Huyền Tinh 9 giảm 70%;102;18;1;350;9;1;0;8640
234=363;Dạ Minh Châu-Rương;102;18;1;382;1;0;2;12000
235=364;Vạn Vật Quy Nguyên Đơn;102;18;1;384;1;0;2;7200
236=365;Linh Chi Tục Mệnh Hoàn-Rương;102;18;1;241;1;0;2;600
237=366;Tuyết Sam Phản Khí Hoàn-Rương;102;18;1;242;1;0;2;600
238=367;Diêu Trì Đại Hoàn Đơn-Rương;102;18;1;243;1;0;2;600
239=368;Túi lương nghĩa quân;103;18;1;341;1;0;2;120
240=369;Liên Đấu Hắc Thiết Bài;103;18;1;215;1;0;2;2000
241=370;Liên Đấu Hoàng Kim Bài;103;18;1;215;4;0;2;10000
242=371;Bách Bộ Xuyên Dương Cung;103;18;1;263;1;0;2;150
243=372;Tần Lăng-Mạc Kim Phù;103;18;1;366;1;0;2;200
244=373;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (Kim);103;18;1;221;3;0;0;500
245=374;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (Mộc);103;18;1;224;3;0;0;500
246=375;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (Thủy);103;18;1;227;3;0;0;500
247=376;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (Hỏa);103;18;1;230;3;0;0;500
248=377;Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (Thổ);103;18;1;233;3;0;0;500
249=378;Bánh ít bát bảo;102;18;1;326;2;0;2;8000
250=379;Bánh ít thập cẩm;102;18;1;326;3;0;2;8000
251=380;Tần Lăng-Hòa Thị Bích;103;18;1;356;1;0;0;8000
252=381;Bách Bộ Xuyên Dương Cung (x50);103;18;1;376;1;0;2;7500
253=382;Tần Lăng-Mạc Kim Phù (x50);103;18;1;375;1;0;2;10000
254=383;Thỏi bạc bang hội (-50%) (lớn);102;18;1;399;2;1;0;5000
255=384;Bách Luyện Hoàn;102;18;1;468;1;0;2;780
256=385;Tiếp Viện Nghĩa Quân (x50);103;18;1;469;1;0;2;6000
257=386;Lệnh Bài Nghĩa Quân (x50);103;18;1;470;1;0;2;400
258=387;Bổ Tu Lệnh;102;18;1;479;1;0;2;10000
259=388;Tu Luyện Đơn;102;18;1;258;1;0;2;1800
260=389;Băng Cơ Ngọc Liên;102;18;1;648;1;0;0;30000
261=390;Danh Túc Tâm Đắc;102;18;1;649;1;0;0;99
262=391;Túi quà Tu Luyện Đơn;102;18;1;650;1;0;0;1800
263=392;Túi quà Lệnh bài chúc phúc;102;18;1;651;1;0;0;58800
264=393;Túi quà Huyền Tinh cấp 7;102;18;1;652;1;0;0;2240
265=394;Túi quà Huyền Tinh cấp 9;102;18;1;653;1;0;0;28800
266=395;Túi quà rương Hồn Thạch nhỏ;102;18;1;654;1;0;0;800
267=396;Túi quà rương Hồn Thạch lớn;102;18;1;655;1;0;0;8000
268=397;Túi quà Bạch Câu Hoàn đặc biệt;102;18;1;656;1;0;0;7400
269=398;Tuyết Linh Thạch;102;18;1;962;1;0;0;99
270=399;Bạc khóa quân đoàn (1000 đồng);102;18;1;964;1;0;0;1000
271=400;Bạc khóa quân đoàn (10000 đồng);102;18;1;965;1;0;0;10000
272=401;Tuyết Linh Thạch;102;18;1;962;1;0;2;99
273=402;Kênh phân phối nhiệm vụ tiêu hao vật phẩm;102;18;1;993;1;0;0;1
274=403;Kênh phân phối nhiệm vụ tiêu hao vật phẩm;102;18;1;993;2;0;0;10
275=404;Kênh phân phối nhiệm vụ tiêu hao vật phẩm;102;18;1;993;3;0;0;100
276=405;Kênh phân phối nhiệm vụ tiêu hao vật phẩm;102;18;1;993;4;0;0;1000
277=406;Lệnh bài mở rộng rương Lv2;102;18;1;216;2;0;2;7900
278=407;Túi Phúc Tinh Long;102;18;1;1048;1;0;0;200
279=408;Túi Phúc Lệnh Bài;102;18;1;1049;1;0;0;200
280=409;Túi Phúc Kim Ngân;102;18;1;1050;1;0;0;200
281=410;Túi Phúc Hoa Hạ;102;18;1;1051;1;0;0;200
282=411;Rương Mật Tịch (cao);102;18;1;1052;1;0;0;200
283=412;Túi Phúc Huyền Thiên;102;18;1;1092;1;0;0;200
284=413;Túi Phúc Bảo Ngân;102;18;1;1093;1;0;0;200
285=414;Túi Phúc Dương Châu;102;18;1;1094;1;0;0;200
286=415;Lệnh bài điểm nhiệm vụ kinh nghiệm (5 điểm);102;18;1;1117;1;0;0;5
287=416;Lệnh bài điểm nhiệm vụ kinh nghiệm (10 điểm);102;18;1;1117;2;0;0;10
288=417;Lệnh bài điểm nhiệm vụ kinh nghiệm (100 điểm);102;18;1;1117;3;0;0;100
289=418;Túi Phúc Năm Mới (vị trí);102;18;1;1118;3;0;0;100
290=419;Túi Phúc Cửu Long;102;18;1;1118;4;0;0;200
291=420;Túi Phúc Thần Châu;102;18;1;1118;5;0;0;200
292=424;Lá dong;102;18;1;1212;1;0;0;150
293=429;Lương khô;102;18;1;1263;1;0;0;100
294=430;Cán cờ;102;18;1;1269;1;0;0;100
295=431;Bách Bộ Xuyên Dương Cung x50;102;18;1;1280;1;0;0;5000
296=432;Tần Lăng-Mạc Kim Phù x50;102;18;1;1279;1;0;0;5000
297=433;Tần Lăng-Hòa Thị Bích;102;18;1;1278;1;0;0;7000
298=434;Lệnh bài tam tu;102;18;1;1274;1;0;0;100
299=20000;Nồi bánh;102;18;1;20005;1;0;0;100
300=20001;Sồ Phượng Lệnh;102;18;1;20013;1;0;0;4320
301=20002;Tiềm Long Lệnh;102;18;1;20013;2;0;0;10800
302=20003;Chí Tôn Lệnh;102;18;1;20013;3;0;0;27771
303=20004;Vô Song Lệnh;102;18;1;20013;4;0;0;77143
304=20005;Túi phúc cường hóa;102;18;1;20014;1;0;0;2548
305=20006;Túi phúc tiền điểm;102;18;1;20014;2;0;0;1648
306=20007;Túi kinh nghiệm;102;18;1;20014;3;0;0;2100
307=20008;Túi phúc vi hành;102;18;1;20014;4;0;0;5000
308=20009;Túi Phúc Tứ Hỷ;102;18;1;20014;5;0;0;10000
309=20010;Túi Phúc Bát Bửu;102;18;1;20014;6;0;0;10000

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết