Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Hướng dẫn lại mở map đây

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code Hướng dẫn lại mở map đây on Mon May 28, 2012 11:40 am

♥Chủ Lò Gạch♥

avatar
Mod Thủ thuật điện thoại
Mod Thủ thuật điện thoại
MÌNH ĐÃ HỌC DC CÁCH NÀY TỪ CÁC ANH CHỊ GZ VÀ CÁC BÁC NÀO KO BIẾT MÌNH SẼ NÓI THẬT KỈ

BƯỚC 1 VÀO SERVER CỦA BẠN ---- GAMESERVER ----- servercfg.ini

MỞ FILE LÊNLỨU Ý NÉ TÌM DÒNG ; Count=46

COUNT= Ở ĐÂY CÓ NGHỈA LÀ WORLD MA CÁC BẠN TẠO VÍ DỤ CÁC BẠN ĐÃ TAO world50=--

THI CÁC BẠN SỬA COUNT=51 NÉ VÌ CÓ 1 world00=-- nên chúng ta phải để count cao hơn 1 số

VÀ ĐÂY LÀ ID MÁP NÈ


CÁC SỐ ID LÀ CÁC SỐ NẰM GIỮA TÊN MÁP VÀ CAC CHỮ NHƯ

VD ; Thục Nam Trúc Hải 42 shunanzhuhai shunanzhuhai fight 15

THÌ SỐ 42 CHÍNH LÀ ID MÁP

Vân Trung Trấn 1 yunzhongzhen yunzhongzhen village
Long Môn Trấn 2 longmenzhen longmenzhen village
Vĩnh Lạc Trấn 3 yonglezhen yonglezhen village
Đạo Hương Thôn 4 daoxiangcun daoxiangcun village
Giang Tân Thôn 5 jiangjincun jiangjincun village
Thạch Cổ Trấn 6 shiguzhen shiguzhen village
Long Tuyền Thôn 7 longquancun longquancun village
Ba Lăng Huyện 8 balingxian balingxian village
Thiếu Lâm Phái 9 shaolinpai shaolinpai faction
Thiên Nhẫn Giáo 10 tianrenjiao tianrenjiao faction
Tát Mãn Giáo 11 samanjiao samanjiao faction
Côn Lôn Phái 12 kunlunpai kunlunpai faction
Tây Hạ Nhất Phẩm Đường 13 xixiayipintang xixiayipintang faction
Võ Đang Phái 14 wudangpai wudangpai faction
Cái Bang 15 gaibang gaibang faction
Nga My Phái 16 emeipai emeipai faction
Thúy Yên Môn 17 cuiyanmen cuiyanmen faction
Đường Môn 18 tangmen tangmen faction
Đại Lý Đoàn Thị 19 daliduanshi daliduanshi faction
Ngũ Độc Giáo 20 wudujiao wudujiao faction
Trường Ca Môn 21 changgemen changgemen faction
Thiên Vương Bang 22 tianwangbang tianwangbang faction
Biện Kinh Phủ 23 bianjingfu bianjingfu city
Phượng Tường Phủ 24 fengxiangfu fengxiangfu city
Tương Dương Phủ 25 xiangyangfu xiangyangfu city
Dương Châu Phủ 26 yangzhoufu yangzhoufu city
Thành Đô Phủ 27 chengdufu chengdufu city
Đại Lý Phủ 28 dalifu dalifu city
Lâm An Phủ 29 linanfu linanfu city
Chiến Trường Cổ 30 guzhanchang guzhanchang fight 5
Quán Trọ Long Môn 31 longmenkezhan longmenkezhan fight 5
Quân Mã Trường 32 junmachang junmachang fight 5
Mai Hoa Lĩnh 33 meihualing meihualing fight 5
Trường Giang Hà Cốc 34 changjianghegu changjianghegu fight 5
Thị trấn Bạch Tộc 35 baizushiji baizushiji fight 5
Nhạn Đãng Long Thu 36 yandanglongqiu yandanglongqiu fight 5
Bờ Hồ Động Đình 37 dongtinghupan dongtinghupan fight 5
Trấn Đông Mộ Viên 38 zhendongmuyuan zhendongmuyuan fight 15
Kỳ Liên Sơn 39 qilianshan qilianshan fight 15
Đồng Quan 40 tongguan tongguan fight 15
Hoài Thủy Sa Châu 41 huaishuishazhou huaishuishazhou fight 15
Thục Nam Trúc Hải 42 shunanzhuhai shunanzhuhai fight 15
Trà Mã Cổ Đạo 43 chamagudao chamagudao fight 15
Phường Đúc Kiếm 44 zhujianfang zhujianfang fight 15
Nhạc Dương Lâu 45 yueyanglou yueyanglou fight 15
Cấm Địa Hậu Sơn 46 houshanjindi houshanjindi fight 25
Cấm Địa Thiên Nhẫn 47 tianrenjiaojindi tianrenjiaojindi fight 25
Kiến Tính Phong 48 jianxingfeng jianxingfeng fight 25
Thiên Trụ Phong 49 tianzhufeng tianzhufeng fight 25
Cô Tô Thủy Tạ 50 gusushuixie gusushuixie fight 25
Cửu Lão Phong 51 jiulaofeng jiulaofeng fight 25
Bách Hoa Cốc 52 baihuagu baihuagu fight 25
Hồ Phỉ Thúy 53 feicuihu feicuihu fight 25
Bộ Lạc Nam Di 54 nanyibuluo nanyibuluo fight 25
Thanh Loa Đảo 55 qingluodao qingluodao fight 25
Đông Tháp Lâm 56 talin talin_1 fight 35
Hoàng Lăng Kim Quốc 1 57 jinguohuangling jinguohuangling_1 fight 35
Mê Cung Băng Huyệt 1 58 bingxuemigong bingxuemigong_1 fight 35
Đông Long Hổ Huyễn Cảnh 59 longhuhuanjing longhuhuanjing_1 fight 35
Ngoài Yến Tử Ổ 60 yanziwu yanziwu_1 fight 35
Cửu Lão Động 1 61 jiulaodong jiulaodong_1 fight 35
Ngoài Bách Hoa Trận 62 baihuazhen baihuazhen_1 fight 35
Đông Bờ Hồ Trúc Lâm 63 hupanzhulin hupanzhulin_1 fight 35
Đông Rừng Nguyên Sinh 64 yuanshisenlin yuanshisenlin_1 fight 35
Đông Nam Lư Vĩ Đãng 65 luweidang luweidang_1 fight 35
Tây Tháp Lâm 66 talin talin_2 fight 45
Hoàng Lăng Kim Quốc 2 67 jinguohuangling jinguohuangling_2 fight 45
Mê Cung Băng Huyệt 2 68 bingxuemigong bingxuemigong_2 fight 45
Tây Long Hổ Huyễn Cảnh 69 longhuhuanjing longhuhuanjing_2 fight 45
Giữa Yến Tử Ổ 70 yanziwu yanziwu_2 fight 45
Cửu Lão Động 2 71 jiulaodong jiulaodong_2 fight 45
Trong Bách Hoa Trận 72 baihuazhen baihuazhen_2 fight 45
Tây Bờ Hồ Trúc Lâm 73 hupanzhulin hupanzhulin_2 fight 45
Tây Rừng Nguyên Sinh 74 yuanshisenlin yuanshisenlin_2 fight 45
Tây Bắc Lư Vĩ Đãng 75 luweidang luweidang_2 fight 45
Giữa Tháp Lâm 76 talin talin_3 fight
Hoàng Lăng Kim Quốc 3 77 jinguohuangling jinguohuangling_3 fight
Mê Cung Băng Huyệt 3 78 bingxuemigong bingxuemigong_3 fight
Giữa Long Hổ Huyễn Cảnh 79 longhuhuanjing longhuhuanjing_3 fight
Trong Yến Tử Ổ 80 yanziwu yanziwu_3 fight
Cửu Lão Động 3 81 jiulaodong jiulaodong_3 fight
Giữa Bách Hoa Trận 82 baihuazhen baihuazhen_3 fight
Giữa Bờ Hồ Trúc Lâm 83 hupanzhulin hupanzhulin_3 fight
Giữa Rừng Nguyên Sinh 84 yuanshisenlin yuanshisenlin_3 fight
Trung Lư Vĩ Đãng 85 luweidang luweidang_3 fight
Thái Hành Cổ Kính 86 taihanggujing taihanggujing fight 55
Đại Tán Quan 87 dasanguan dasanguan fight 55
Hán Thủy Cổ Độ 88 hanshuigudu hanshuigudu fight 55
Hàn Sơn Cổ Sát 89 hanshangucha hanshangucha fight 55
Cán Hoa Khê 90 huanhuaxi huanhuaxi fight 55
Nhĩ Hải Ma Nham 91 erhaimoyan erhaimoyan fight 55
Thái Thạch Cơ 92 caishiji caishiji fight 55
Dược Vương Động 93 yaowangdong yaowangdong fight 65
Cư Diên Trạch 94 juyanze juyanze fight 65
Phục Ngưu Sơn 95 funiushan funiushan fight 65
Hổ Khâu Kiếm Trì 96 huqiujianchi huqiujianchi fight 65
Hưởng Thủy Động 97 xiangshuidong xiangshuidong fight 65
Điểm Thương Sơn 98 diancangshan diancangshan fight 65
Bành Lãi Cổ Trạch 99 pengliguze pengliguze fight 65
Phong Lăng Độ 100 fenglingdu fenglingdu fight 75
Mê Cung Sa Mạc 101 shamomigong shamomigong fight 75
Kê Quán Động 102 jiguandong jiguandong fight 75
Thục Cương Sơn 103 shugangshan shugangshan fight 75
Kiếm Các Thục Đạo 104 jiangeshudao jiangeshudao fight 75
Hoàng Lăng Đoàn Thị 105 duanshihuangling duanshihuangling fight 75
Cửu Nghi Khê 106 jiuyixi jiuyixi fight 75
Long Môn Thạch Quật 107 longmenshiku longmenshiku fight 85
Hoàng Lăng Tây Hạ 108 xixiahuangling xixiahuangling fight 85
Hoàng Hạc Lâu 109 huanghelou huanghelou fight 85
Tiến Cúc Động 110 jianjudong jianjudong fight 85
Kiếm Môn Quan 111 jianmenguan jianmenguan fight 85
Thiên Long Tự 112 tianlongsi tianlongsi fight 85
Bang Nguyên Bí Động 113 bangyuanmidong bangyuanmidong fight 85
Sắc Lặc Xuyên 114 chilechuan chilechuan fight 95
Gia Dụ Quan 115 jiayuguan jiayuguan fight 95
Hoa Sơn 116 huashan_new huashan fight 95
Thục Cương Bí Cảnh 117 shugangmijing shugangmijing fight 95
Phong Đô Quỷ Thành 118 fengduguicheng fengduguicheng fight 95
Miêu Lĩnh 119 miaoling miaoling fight 95
Vũ Di Sơn 120 wuyishan wuyishan fight 95
Vũ Lăng Sơn 121 wulingshan wulingshan fight 95
Mạc Bắc Thảo Nguyên 122 mobeicaoyuan mobeicaoyuan fight 105
Đôn Hoàng Cổ Thành 123 dunhuanggucheng dunhuanggucheng fight 105
Hoạt Tử Nhân Mộ 124 huosirenmu huosirenmu fight 105
Đại Vũ Đài 125 dayutai dayutai fight 105
Tam Hiệp Sạn Đạo 126 sanxiazhandao sanxiazhandao fight 105
Xi Vưu Động 127 chiyoudong chiyoudong fight 105
Tỏa Vân Uyên 128 suoyunyuan suoyunyuan fight 105
Phục Lưu Động 129 fuliudong fuliudong fight 105
Mông Cổ Vương Đình 130 mengguwangting mengguwangting fight 115
Nguyệt Nha Tuyền 131 yueyaquan yueyaquan fight 115
Tàn Tích Cung A Phòng 132 afanggongfeixu afanggongfeixu fight 115
Lương Sơn Bạc 133 liangshanpo liangshanpo fight 115
Thần Nữ Phong 134 shennvfeng shennvfeng fight 115
Tàn Tích Dạ Lang 135 yelangjiuxu yelangjiuxu fight 115
Cổ Lãng Dữ 136 gulangyu gulangyu fight 115
Đào Hoa Nguyên 137 taohuayuan taohuayuan fight 115
Vân Trung Trấn_Trong 138 blank yunzhongzhen_shinei blank
Long Môn Trấn_Trong 139 blank longmenzhen_shinei blank
Vĩnh Lạc Trấn_Trong 140 blank yonglezhen_shinei blank
Đạo Hương Thôn_Trong 141 blank daoxiangcun_shinei blank
Giang Tân Thôn_Trong 142 blank jiangjincun_shinei blank
Giang Tân Thôn_Trong 143 blank shiguzhen_shinei blank
Long Tuyền Thôn_Trong 144 blank longquancun_shinei blank
Ba Lăng Huyện_Trong 145 blank balingxian_shinei blank
Thiếu Lâm Phái_Trong 146 blank shaolinpai_shinei blank
Thiên Nhẫn Giáo_Trong 147 blank tianrenjiao_shinei blank
Tát Mãn Giáo_Trong 148 blank samanjiao_shinei blank
Côn Lôn Phái_Trong 149 blank kunlunpai_shinei blank
Tây Hạ Nhất Phẩm Đường_Trong 150 blank xixiayipintang_shinei blank
Võ Đang Phái_Trong 151 blank wudangpai_shinei blank
Cái Bang_Trong 152 blank gaibang_shinei blank
Nga My Phái_Trong 153 blank emeipai_shinei blank
Thúy Yên Môn_Trong 154 blank cuiyanmen_shinei blank
Đường Môn_Trong 155 blank tangmen_shinei blank
Đại Lý Đoàn Thị_Trong 156 blank daliduanshi_shinei blank
Ngũ Độc Giáo_Trong 157 blank wudujiao_shinei blank
Trường Ca Môn_Trong 158 blank changgemen_shinei blank
Thiên Vương Bang_Trong 159 blank tianwangbang_shinei blank
Biện Kinh Phủ_Trong 160 blank bianjingfu_shinei blank
Phượng Tường Phủ_Trong 161 blank fengxiangfu_shinei blank
Tương Dương Phủ_Trong 162 blank xiangyangfu_shinei blank
Dương Châu Phủ_Trong 163 blank yangzhoufu_shinei blank
Thành Đô Phủ_Trong 164 blank chengdufu_shinei blank
Đại Lý Phủ_Trong 165 blank dalifu_shinei blank
Lâm An Phủ_Trong 166 blank linanfu_shinei blank
Lôi Đài Võ Lâm (Biện Kinh) 167 wulinleitai wulinleitai_bianjing leitai
Lôi Đài Võ Lâm (Phượng Tường) 168 wulinleitai wulinleitai_fengxiang leitai
Lôi Đài Võ Lâm (Tương Dương) 169 wulinleitai wulinleitai_xiangyang leitai
Lôi Đài Võ Lâm (Dương Châu) 170 wulinleitai wulinleitai_yangzhou leitai
Lôi Đài Võ Lâm (Thành Đô) 171 wulinleitai wulinleitai_chengdu leitai
Lôi Đài Võ Lâm (Đại Lý) 172 wulinleitai wulinleitai_dali leitai
Lôi Đài Võ Lâm (Lâm An) 173 wulinleitai wulinleitai_linan leitai
Thiết Sách Sạn Kiều (Biện Kinh) 174 tiesuozhanqiao tiesuozhanqiao_bianjing leitai
Thiết Sách Sạn Kiều (Phượng Tường) 175 tiesuozhanqiao tiesuozhanqiao_fengxiang leitai
Thiết Sách Sạn Kiều (Tương Dương) 176 tiesuozhanqiao tiesuozhanqiao_xiangyang leitai
Thiết Sách Sạn Kiều (Dương Châu) 177 tiesuozhanqiao tiesuozhanqiao_yangzhou leitai
Thiết Sách Sạn Kiều (Thành Đô) 178 tiesuozhanqiao tiesuozhanqiao_chengdu leitai
Thiết Sách Sạn Kiều (Đại Lý) 179 tiesuozhanqiao tiesuozhanqiao_dali leitai
Thiết Sách Sạn Kiều (Lâm An) 180 tiesuozhanqiao tiesuozhanqiao_linan leitai
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 1) 181 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_yangzhou battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 1) 182 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_fengxiang battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 1) 183 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_xiangyang battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 1) 184 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_yangzhou battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 1) 185 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_fengxiang battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 1) 186 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_xiangyang battle_signup
Cửu Khúc Chiến (Dương Châu 1) 187 shanguzhanchang zhanchang_shangu_yangzhou battle
Cửu Khúc Chiến (Phượng Tường 1) 188 shanguzhanchang zhanchang_shangu_fengxiang battle
Cửu Khúc Chiến (Tương Dương 1) 189 shanguzhanchang zhanchang_shangu_xiangyang battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Dương Châu 1) 190 xibeizhanchang zhanchang_xibei_yangzhou battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Phượng Tường 1) 191 xibeizhanchang zhanchang_xibei_fengxiang battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Tương Dương 1) 192 xibeizhanchang zhanchang_xibei_xiangyang battle
Bàn Long Cốc Chiến (Dương Châu 1) 193 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_yangzhou battle
Bàn Long Cốc Chiến (Phượng Tường 1) 194 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_fengxiang battle
Bàn Long Cốc Chiến (Tương Dương 1) 195 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_xiangyang battle
Kiến Tính Phong_Trong 196 blank jianxingfeng_shinei blank
Cửu Lão Phong_Trong 197 blank jiulaofeng_shinei blank
Thanh Loa Đảo_Trong 198 blank qingluodao_shinei blank
Đông Long Hổ Huyễn Cảnh_Trong 199 blank longhuhuanjing_1_shinei blank
Ngoài Yến Tử Ổ_Trong 200 blank yanziwu_1_shinei blank
Đông Bờ Hồ Trúc Lâm_Trong 201 blank hupanzhulin_1_shinei blank
Tây Tháp Lâm_Trong 202 blank talin_2_shinei blank
Hoàng Lăng Kim Quốc 2_Trong 203 blank jinguohuangling_2_shinei blank
Trong Bách Hoa Trận_Trong 204 blank baihuazhen_2_shinei blank
Tây Rừng Nguyên Sinh_Trong 205 blank yuanshisenlin_2_shinei blank
Đại Tán Quan_Trong 206 blank dasanguan_shinei blank
Hán Thủy Cổ Độ_Trong 207 blank hanshuigudu_shinei blank
Cán Hoa Khê_Trong 208 blank huanhuaxi_shinei blank
Nhĩ Hải Ma Nham_Trong 209 blank erhaimoyan_shinei blank
Cư Diên Trạch_Trong 210 blank juyanze_shinei blank
Phục Ngưu Sơn_Trong 211 blank funiushan_shinei blank
Điểm Thương Sơn_Trong 212 blank diancangshan_shinei blank
Bành Lãi Cổ Trạch_Trong 213 blank pengliguze_shinei blank
Mê Cung Sa Mạc_Trong 214 blank shamomigong_shinei blank
Kê Quán Động_Trong 215 blank jiguandong_shinei blank
Kiếm Các Thục Đạo_Trong 216 blank jiangeshudao_shinei blank
Cửu Nghi Khê_Trong 217 blank jiuyixi_shinei blank
Long Môn Thạch Quật_Trong 218 blank longmenshiku_shinei blank
Hoàng Lăng Tây Hạ_Trong 219 blank xixiahuangling_shinei blank
Thiên Long Tự_Trong 220 blank tianlongsi_shinei blank
Bang Nguyên Bí Động_Trong 221 blank bangyuanmidong_shinei blank
Đại Lao Biện Kinh 222 dalao bianjingfu_dalao dalao
Đại Lao Lâm An 223 dalao linanfu_dalao dalao
Minh Giáo 224 mingjiao mingjiao faction
Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 1) 225 baihutangdadian baihutangdadian_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Đông (sơ 1) 226 baihutangyiceng baihutangyiceng_dong_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Nam (sơ 1) 227 baihutangyiceng baihutangyiceng_nan_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Tây (sơ 1) 228 baihutangyiceng baihutangyiceng_xi_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Bắc (sơ 1) 229 baihutangyiceng baihutangyiceng_bei_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 2_Âm (sơ 1) 230 baihutangyiceng baihutangerceng_yin_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 2_Dương (sơ 1) 231 baihutangyiceng baihutangerceng_yang_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 3 (sơ 1) 232 baihutangyiceng baihutangsanceng_1 baihutang
Đại điện Bạch Hổ Đường (cao) 233 baihutangdadian baihutangdadian_2 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Đông (cao) 234 baihutangyiceng baihutangyiceng_dong_2 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Nam (cao) 235 baihutangyiceng baihutangyiceng_nan_2 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Tây (cao) 236 baihutangyiceng baihutangyiceng_xi_2 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Bắc (cao) 237 baihutangyiceng baihutangyiceng_bei_2 baihutang
Bạch Hổ Đường 2_Âm (cao) 238 baihutangyiceng baihutangerceng_yin_2 baihutang
Bạch Hổ Đường 2_Dương (cao) 239 baihutangyiceng baihutangerceng_yang_2 baihutang
Bạch Hổ Đường 3 (cao) 240 baihutangyiceng baihutangsanceng_2 baihutang
Đấu trường môn phái (Thiếu Lâm) 241 menpaijingjichang menpaijingjichang_shaolin factionbattle
Đấu trường môn phái (Thiên Vương) 242 menpaijingjichang menpaijingjichang_tianwang factionbattle
Đấu trường môn phái (Đường Môn) 243 menpaijingjichang menpaijingjichang_tangmen factionbattle
Đấu trường môn phái (Ngũ Độc) 244 menpaijingjichang menpaijingjichang_wudu factionbattle
Đấu trường môn phái (Nga My) 245 menpaijingjichang menpaijingjichang_emei factionbattle
Đấu trường môn phái (Thúy Yên) 246 menpaijingjichang menpaijingjichang_cuiyan factionbattle
Đấu trường môn phái (Cái Bang) 247 menpaijingjichang menpaijingjichang_gaibang factionbattle
Đấu trường môn phái (Thiên Nhẫn) 248 menpaijingjichang menpaijingjichang_tianren factionbattle
Đấu trường môn phái (Võ Đang) 249 menpaijingjichang menpaijingjichang_wudang factionbattle
Đấu trường môn phái (Côn Lôn) 250 menpaijingjichang menpaijingjichang_kunlun factionbattle
Đấu trường môn phái (Minh Giáo) 251 menpaijingjichang menpaijingjichang_mingjiao factionbattle
Đấu trường môn phái (Đoàn Thị) 252 menpaijingjichang menpaijingjichang_duanshi factionbattle
Bách Niên Thiên Lao (phó bản) 253 bainiantianlao bainiantianlao common_fb
Đào Chu Công Nghi Chủng (phó bản) 254 taozhugongyizhong taozhugongyizhong common_fb
Tẩy Tủy Đảo 255 xisuidao xisuidao xisuidao
Tẩy Tủy Đảo Sơn Động 256 xisuidaoshandong xisuidaoshandong xisuidao_shandong
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 2) 257 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_yangzhou battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 2) 258 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_fengxiang battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 2) 259 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_xiangyang battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 2) 260 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_yangzhou battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 2) 261 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_fengxiang battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 2) 262 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_xiangyang battle_signup
Cửu Khúc Chiến (Dương Châu 2) 263 shanguzhanchang zhanchang_shangu_yangzhou battle
Cửu Khúc Chiến (Phượng Tường 2) 264 shanguzhanchang zhanchang_shangu_fengxiang battle
Cửu Khúc Chiến (Tương Dương 2) 265 shanguzhanchang zhanchang_shangu_xiangyang battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Dương Châu 2) 266 xibeizhanchang zhanchang_xibei_yangzhou battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Phượng Tường 2) 267 xibeizhanchang zhanchang_xibei_fengxiang battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Tương Dương 2) 268 xibeizhanchang zhanchang_xibei_xiangyang battle
Bàn Long Cốc Chiến (Dương Châu 2) 269 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_yangzhou battle
Bàn Long Cốc Chiến (Phượng Tường 2) 270 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_fengxiang battle
Bàn Long Cốc Chiến (Tương Dương 2) 271 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_xiangyang battle
Đại Mạc Cổ Thành (phó bản) 272 damogucheng damogucheng common_fb
Thần Bí Bảo Khố (phó bản) 273 shenmibaoku shenmibaoku shenmibaoku_fb
Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 2) 274 baihutangdadian baihutangdadian_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Đông (sơ 2) 275 baihutangyiceng baihutangyiceng_dong_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Nam (sơ 2) 276 baihutangyiceng baihutangyiceng_nan_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Tây (sơ 2) 277 baihutangyiceng baihutangyiceng_xi_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Bắc (sơ 2) 278 baihutangyiceng baihutangyiceng_bei_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 2_Âm (sơ 2) 279 baihutangyiceng baihutangerceng_yin_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 2_Dương (sơ 2) 280 baihutangyiceng baihutangerceng_yang_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 3 (sơ 2) 281 baihutangyiceng baihutangsanceng_1 baihutang
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 3) 282 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_yangzhou battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 3) 283 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_yangzhou battle_signup
Cửu Khúc Chiến (Dương Châu 3) 284 shanguzhanchang zhanchang_shangu_yangzhou battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Dương Châu 3) 285 xibeizhanchang zhanchang_xibei_yangzhou battle
Bàn Long Cốc Chiến (Dương Châu 3) 286 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_yangzhou battle
Thiên Quỳnh Cung (phó bản) 287 qianqionggongfuben qianqionggongfuben common_fb
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 3) 288 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_fengxiang battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 3) 289 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_fengxiang battle_signup
Cửu Khúc Chiến (Phượng Tường 3) 290 shanguzhanchang zhanchang_shangu_fengxiang battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Phượng Tường 3) 291 xibeizhanchang zhanchang_xibei_fengxiang battle
Bàn Long Cốc Chiến (Phượng Tường 3) 292 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_fengxiang battle
Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 3) 293 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_song_xiangyang battle_signup
Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 3) 294 zhanchangbaomingdian zhanchang_baomingdian_jin_xiangyang battle_signup
Cửu Khúc Chiến (Tương Dương 3) 295 shanguzhanchang zhanchang_shangu_xiangyang battle
Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Tương Dương 3) 296 xibeizhanchang zhanchang_xibei_xiangyang battle
Bàn Long Cốc Chiến (Tương Dương 3) 297 xiaguzhanchang zhanchang_xiagu_xiangyang battle
Tiêu Dao Cốc 298 xiaoyaogu_lv1 xiaoyaogu_lv1 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 299 xiaoyaogu_lv2 xiaoyaogu_lv2 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 300 xiaoyaogu_lv3 xiaoyaogu_lv3 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 301 xiaoyaogu_lv4 xiaoyaogu_lv4 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 302 xiaoyaogu_lv5 xiaoyaogu_lv5 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 303 xiaoyaogu_lv1 xiaoyaogu_lv1 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 304 xiaoyaogu_lv2 xiaoyaogu_lv2 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 305 xiaoyaogu_lv3 xiaoyaogu_lv3 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 306 xiaoyaogu_lv4 xiaoyaogu_lv4 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 307 xiaoyaogu_lv5 xiaoyaogu_lv5 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 308 xiaoyaogu_lv1 xiaoyaogu_lv1 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 309 xiaoyaogu_lv2 xiaoyaogu_lv2 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 310 xiaoyaogu_lv3 xiaoyaogu_lv3 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 311 xiaoyaogu_lv4 xiaoyaogu_lv4 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 312 xiaoyaogu_lv5 xiaoyaogu_lv5 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 313 xiaoyaogu_lv1 xiaoyaogu_lv1 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 314 xiaoyaogu_lv2 xiaoyaogu_lv2 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 315 xiaoyaogu_lv3 xiaoyaogu_lv3 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 316 xiaoyaogu_lv4 xiaoyaogu_lv4 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 317 xiaoyaogu_lv5 xiaoyaogu_lv5 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 318 xiaoyaogu_lv1 xiaoyaogu_lv1 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 319 xiaoyaogu_lv2 xiaoyaogu_lv2 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 320 xiaoyaogu_lv3 xiaoyaogu_lv3 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 321 xiaoyaogu_lv4 xiaoyaogu_lv4 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 322 xiaoyaogu_lv5 xiaoyaogu_lv5 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 323 xiaoyaogu_lv1 xiaoyaogu_lv1 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 324 xiaoyaogu_lv2 xiaoyaogu_lv2 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 325 xiaoyaogu_lv3 xiaoyaogu_lv3 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 326 xiaoyaogu_lv4 xiaoyaogu_lv4 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 327 xiaoyaogu_lv5 xiaoyaogu_lv5 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 328 xiaoyaogu_lv1 xiaoyaogu_lv1 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 329 xiaoyaogu_lv2 xiaoyaogu_lv2 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 330 xiaoyaogu_lv3 xiaoyaogu_lv3 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 331 xiaoyaogu_lv4 xiaoyaogu_lv4 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 332 xiaoyaogu_lv5 xiaoyaogu_lv5 xoyogame
Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 3) 333 baihutangdadian baihutangdadian_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Đông (sơ 3) 334 baihutangyiceng baihutangyiceng_dong_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Nam (sơ 3) 335 baihutangyiceng baihutangyiceng_nan_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Tây (sơ 3) 336 baihutangyiceng baihutangyiceng_xi_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 1_Bắc (sơ 3) 337 baihutangyiceng baihutangyiceng_bei_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 2_Âm (sơ 3) 338 baihutangyiceng baihutangerceng_yin_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 2_Dương (sơ 3) 339 baihutangyiceng baihutangerceng_yang_1 baihutang
Bạch Hổ Đường 3 (sơ 3) 340 baihutangyiceng baihutangsanceng_1 baihutang
Báo Danh Tiêu Dao Cốc 1 341 feilonggu xiaoyaogubaomingdian xoyogame
Báo Danh Tiêu Dao Cốc 2 342 feilonggu xiaoyaogubaomingdian xoyogame
Vân Lĩnh 343 mijing_2 yunling common_fb
Vạn Hoa Cốc 344 wanhuagu wanhuagu common_fb
Thiên Lao 399 dalao tianlao tianlao
Khoang Thuyền 1 400 chuancang_1ceng qingluodao_cang1 taskfight
Khoang Thuyền 2 401 chuancang_2ceng qingluodao_cang2 taskfight
Khoang Thuyền 3 402 chuancang_3ceng qingluodao_cang3 taskfight
Phòng Bùi Dực Phi 403 junying_xiao_zuo qingluodao_pyf tasksafe
Phòng Cầu Chỉ Thủy 404 junying_xiao_you qingluodao_qzhsh tasksafe
Ngoại Mộ Anh Hùng 405 waiyingxiongzhong yanziwu_1_wyxz taskfight
Ưng Chuẩn Giác 406 shandong_12 yanziwu_1_ysj taskfight
Mãnh Hổ Hạng 407 shandong_8 yanziwu_1_mhx taskfight
Đảo khỉ 408 shandong_5 yanziwu_1_hd taskfight
Trích Thủy Động 409 shandong_5 yanziwu_1_dshd taskfight
Tàng Vân Hiên 410 minju_zhongxing yanziwu_1_cyx tasksafe
Biệt Viện Trường Giang 411 minju_daxing yanziwu_1_cjby tasksafe
Xích Luyện Xà Động 412 shandong_12 yuanshisenlin_2_chlshd taskfight
Đăng Sát Khẩu 413 yuanshisenlin_2_dshk yuanshisenlin_2_dshk taskfight
Cam Lộ Cốc 1 414 ganlugu_tongdao yuanshisenlin_2_glu1c taskfight
Cam Lộ Cốc 2 415 ganlugu_tongdao yuanshisenlin_2_glu2c taskfight
Cuối Cam Lộ Cốc 416 ganlugu_jintou yuanshisenlin_2_jtm tasksafe
Cuối Cam Lộ Cốc 417 ganlugu_jintou yuanshisenlin_2_jtf tasksafe
Vấn Tâm Các 418 minju_zhongxing yuanshisenlin_2_wxgm taskfight
Vấn Tâm Các 419 minju_zhongxing yuanshisenlin_2_wxgf taskfight
Tụ Nghĩa Sảnh 420 junying_zhong_you yuanshisenlin_2_jyt tasksafe
Nữ Vu Oa Bằng 421 junying_xiao_you yuanshisenlin_2_mwwp taskfight
Phòng Ân Đồng 422 huiketing_haohua_y yuanshisenlin_2_ytfj tasksafe
Phòng Ân Phương 423 huiketing_haohua_z yuanshisenlin_2_yffj tasksafe
Đăng Sát Khẩu Lâu 424 junying_xiao_zuo yuanshisenlin_2_dshkgl tasksafe
Nơi ở Mộc Thị 425 minju_daxing yuanshisenlin_2_mshjs taskfight
Cuối Cát Hà Lĩnh 426 yuanshisenlin_2_gexialingm yuanshisenlin_2_gexialingm taskfight
Cuối Cát Hà Lĩnh 427 yuanshisenlin_2_gexialingm yuanshisenlin_2_gexialingf taskfight
Mê Cung Thạch Tượng_1 428 shixianmigong_1 jianxingfeng_ceng1 taskfight
Mê Cung Thạch Tượng_2 429 shixianmigong_2 jianxingfeng_ceng2 taskfight
Mê Cung Thạch Tượng_3 430 shixianmigong_3 jianxingfeng_ceng3 taskfight
Biệt Viện Âm Sơn 431 huiketing_haohua_z jianxingfeng_ys1 tasksafe
Biệt Viện Âm Sơn 432 huiketing_haohua_z jianxingfeng_ys2 tasksafe
Giải Kiếm Trì 433 longhuhuanjing_1_jjc longhuhuanjing_1_jjc taskfight
Thanh Hư Chân Thất 434 minju_zhongxing longhuhuanjing_1_qxzs1 tasksafe
Thanh Hư Chân Thất 435 minju_zhongxing longhuhuanjing_1_qxzs2 tasksafe
Vân Lộc Thủy Cư 436 huiketing_haohua_y longhuhuanjing_1_ylshj1 tasksafe
Vân Lộc Thủy Cư 437 huiketing_haohua_y longhuhuanjing_1_ylshj2 tasksafe
Vân Lộc Thủy Cư 438 huiketing_haohua_y longhuhuanjing_1_ylshjz taskfight
Nơi ở Đào Vĩnh Xương 439 junying_xiao_you longhuhuanjing_1_tycjs1 tasksafe
Nơi ở Đào Vĩnh Xương 440 junying_xiao_you longhuhuanjing_1_tycjs2 tasksafe
Nơi ở Đào Vĩnh Xương 441 junying_xiao_you longhuhuanjing_1_tycjs3 tasksafe
Nơi ở Đào Vĩnh Xương 442 junying_xiao_you longhuhuanjing_1_tycjs4 tasksafe
Nơi ở Ngụy Trường Phong 443 junying_xiao_you longhuhuanjing_1_wchfjs tasksafe
Kim Cang Lĩnh 444 tanlin_2_trxz talin_2_trxz taskfight
Kim Cang Lĩnh 445 tanlin_2_trxz talin_2_wyyj tasksafe
Sơ Tổ Am 446 siyuan_haohua talin_2_cza tasksafe
Tiệm Cháo 447 tanlin_2_zhp talin_2_zhp tasksafe
Hồi Phong Giác Thảo Đường 448 junying_zhong_you talin_2_hfjct1 tasksafe
Hồi Phong Giác Thảo Đường 449 junying_zhong_you talin_2_hfjct2 tasksafe
Huyền Tự Lao 450 jinguohuangling_2_xzl jinguohuangling_2_xzl taskfight
Nơi ở Ngột Tát 451 junying_xiao_you jinguohuangling_2_wsjs tasksafe
Thiên Hình Điện 452 huiketing_haohua_y jinguohuangling_2_txd tasksafe
Trung Thành Điện 453 huiketing_haohua_z jinguohuangling_2_zhchd tasksafe
Nội Doanh Hành Tại 454 huiketing_haohua_z jiulaofeng_xzny tasksafe
Đại Trướng Trung Quân 455 huiketing_haohua_z jiulaofeng_zhjdzh taskfight
Từ Vân Am 456 junying_xiao_you jiulaofeng_cya tasksafe
Phòng Cừu Tuyết 457 minju_zhongxing jiulaofeng_chxwsh tasksafe
Kiến Long Động 458 shandong_5 hupanzhulin_1_jld taskfight
Bố Y Các 459 minju_zhongxing hupanzhulin_1_byg1 tasksafe
Bố Y Các 460 minju_zhongxing hupanzhulin_1_byg2 tasksafe
Chuyết Giả Cư 461 minju_maowu hupanzhulin_1_zhzj tasksafe
Gian tây Biệt Nhã Tiểu Trúc 462 huiketing_haohua_y hupanzhulin_1_byxzhx tasksafe
Gian chính Biệt Nhã Tiểu Trúc 463 huiketing_haohua_z hupanzhulin_1_byxzhz tasksafe
Xuân Mai Nhã Trúc 464 huiketing_haohua_y baihuazhen_2_chmyzh1 tasksafe
Xuân Mai Nhã Trúc 465 huiketing_haohua_y baihuazhen_2_chmyzh2 tasksafe
Xuân Mai Nhã Trúc 466 huiketing_haohua_y baihuazhen_2_chmyzh3 tasksafe
Hậu đình Xuân Mai Nhã Trúc 467 huiketing_haohua_y baihuazhen_2_chmyzhhzh1 tasksafe
Hậu đình Xuân Mai Nhã Trúc 468 huiketing_haohua_y baihuazhen_2_chmyzhhzh2 tasksafe
Dịch Quán 469 minju_zhongxing baihuazhen_2_gy1 tasksafe
Dịch Quán 470 minju_zhongxing baihuazhen_2_gy2 tasksafe
Trận pháp tầng kế 471 xiacengzhenfa baihuazhen_2_xczhf taskfight
Trận Pháp Tổng Khu 472 zhenfazongshu baihuazhen_2_zhfzhx tasksafe
Huyền Nguyệt Đại Trận 473 xuanyuezhenfa baihuazhen_2_xydzh taskfight
Trung tâm Huyền Nguyệt Trận 474 zhenfazhongxin baihuazhen_2_xyzhzh taskfight
Phẩm Hà Đường 475 huiketing_haohua_z baihuazhen_2_pht tasksafe
Bồ Sát Phong Nô 476 jinguohuangling_2_xzl jinguohuangling_2_pchfn taskfight
Tàng Kiếm Sơn Trang 477 cangjianshanzhuang cangjianshanzhuang tasksafe
Tri Xuân Đài 478 dufang_putong linanfu_zhichuntai tasksafe
Phủ đệ Chu Hy 479 huiketing_haohua_z linanfu_zhuxi tasksafe
Vào cung dạy học 480 linanfu linanfu_jiangxue taskfight
Vào cung dạy học 481 linanfu linanfu_jiangxue2 taskfight
Vào cung dạy học 482 linanfu linanfu_jiangxue3 taskfight
Phủ đệ Bành Quy Niên 483 huiketing_haohua_y linanfu_pengfu tasksafe
Hậu viện Bành Phủ 484 linanfu linanfu_houyuan taskfight
Đại sảnh Triệu Phủ 485 huiketing_haohua_z linanfu_zhaofu tasksafe
Lâm An Thành 486 linanfu linanfu_huifu taskfight
Phủ đệ Chu Hy 487 huiketing_haohua_z linanfu_zhuxi2 tasksafe
Lâm An Thành 488 linanfu linanfu_shenfu taskfight
Mật Thất Thẩm Phủ 489 minju_maowu linanfu_shenfumishi tasksafe
Lâm An Thành 490 linanfu linanfu_penglijing taskfight
Lâm An Thành 491 linanfu linanfu_zhaolijing taskfight
Lâm An Thành 492 linanfu linanfu_zhulijing taskfight
Hải Lăng Vương Mộ 493 hailingwangmu01_vn hailingwangmu taskarmy_fb
Hiệp Sĩ Danh Cư 494 jiehunchangjing_pingmin hl_pingmin jiehun_fb
Trang Viên Quý Tộc 495 jiehunchangjing_guizu hl_guizu jiehun_fb
Bãi Biển Vương Hầu 496 jiehunchangjing_wanghou hl_wanghou jiehun_fb
Hoàng Gia Tiên Cảnh 497 jiehunchangjing_huangjia hl_huangjia jiehun_fb
Hiệp Sĩ Danh Cư 498 jiehunchangjing_pingmin hl_yl_pingmin jiehun_fb
Trang Viên Quý Tộc 499 jiehunchangjing_guizu hl_yl_guizu jiehun_fb
Bãi Biển Vương Hầu 500 jiehunchangjing_wanghou hl_yl_wanghou jiehun_fb
Nhà tranh 501 minju_maowu maowu_1 tasksafe
Nhà tranh 502 minju_maowu maowu_2 taskfight
Ẩn Sở 503 minju_zhongxing yinsuo taskfight
Phân Đà Cái Bang 504 minju_daxing gaibangfenduo taskfight
Mật Đạo Cái Bang 505 midao gaibangmidao taskfight
Long Vương Miếu 506 siyuan_putong longwangmiao_1 tasksafe
Long Vương Miếu 507 siyuan_putong longwangmiao_2 tasksafe
Sơn Động 508 shandong_putongz shandong taskfight
Soái Trướng Hổ Sư 509 junying_zhong_you hushishuaizhang taskfight
Nhà Ẩn Giả 510 minju_daxing yinzhexiaowu taskfight
Phi Long Cốc 511 feilonggu feilonggu tasksafe
Phi Long Trận 512 feilongzhen feilongzhen taskfight
Thiên Quỳnh Cung 513 qianqionggong qianqionggong taskfight
Thiên Ngoại Thiên 514 qianqionggong_wai tianwaitian tasksafe
Đại sảnh Triệu Phủ 515 huiketing_haohua_z zhaofudating tasksafe
Đại sảnh Hàn Phủ 516 huiketing_haohua_z hanfudating tasksafe
Gian bên Hàn Phủ 517 huiketing_haohua_y hanfupianxiang tasksafe
Tẩm Cung Hoàng Thượng 518 huanggongqinshi huangshangqingong tasksafe
Tẩm Cung Thái Hậu 519 huanggongqinshi taihouqingong_1 tasksafe
Tẩm Cung Thái Hậu 520 huanggongqinshi taihouqingong_2 tasksafe
Tẩm Cung Thái Hậu 521 huanggongqinshi taihouqingong_3 tasksafe
Tri Xuân Đài 522 huanggongqinshi zhichuntai taskfight
Hoàng Cung Đại Điện 523 huanggongdadian huanggongdadian taskfight
Linh Ẩn Tự 524 siyuan_haohua lingyinsi taskfight
Sòng Bạc Vong Quy 525 dufang_putong wangguidufang tasksafe
Doanh Trướng Lỗ Binh 526 junying_xiao_you lubingyingzhang tasksafe
Doanh Trướng Lương Hạng Lâm 527 junying_zhong_zuo liangxianglinyingzhang taskfight
Mật Thất Lương Hạng Lâm 528 junying_zhong_you liangxianglinmishi tasksafe
Phục Ngưu Sơn Trang 529 minju_daxing funiushanzhuang tasksafe
Hắc Long Đàm 530 heilongtan heilongtan taskfight
Sơn Trại 531 minju_daxing diancangshanzhai_1 tasksafe
Sơn Trại 532 minju_daxing diancangshanzhai_2 tasksafe
Biệt Viện Đường Môn 533 diancangshanbieyuan tangmenbieyuan_1 tasksafe
Biệt Viện Đường Môn 534 diancangshanbieyuan tangmenbieyuan_2 taskfight
Dịch Quán 535 minju_daxing yiguan taskfight
Biệt Viện Ngô Hy 536 huiketing_haohua_y wuxibieyuan tasksafe
Biệt Viện Phòng Khách 537 huiketing_haohua_y bieyuanhuiketing_1 tasksafe
Biệt Viện Phòng Khách 538 huiketing_haohua_y bieyuanhuiketing_2 tasksafe
Nhà nhỏ bên đường 539 minju_daxing lubianxiaowu taskfight
Phòng giam 540 junying_xiao_you jiuyixiqiufang tasksafe
Nhà nhỏ 541 minju_maowu jiuyixixiaowu taskfight
Nhà lớn 542 minju_daxing jiuyixidawu taskfight
Quán trọ 543 minju_daxing shamomigonglvdian taskfight
Nhất Phẩm Đường Binh Doanh 544 junying_zhong_you yipintangbingying taskfight
Tiêu Thạch Cốc 545 ganlugu_tongdao xiaoshigu taskfight
Tụ Nghĩa Lâu 546 dufang_putong juyilou tasksafe
Lầu Các 547 huanggongqinshi gelou tasksafe
Mãng Xà Động 548 shandong_8 mangshedong taskfight
Hiệp Cốc 549 shandong_12 xiagu1 tasktip
Hiệp Cốc 550 shandong_12 xiagu2 tasktip
Hiệp Cốc 551 shandong_12 xiagu3 tasktip
Hiệp Cốc 552 shandong_12 xiagu4 tasktip
Thái Tổ Bảo Khố 553 taizubaoku taizubaoku tasktip
Nơi ở Đại Nhật La 554 minju_daxing dariluojusuo taskfight
Thượng Tiên Trang 555 huiketing_haohua_z shangxianzhuang taskfight
Phục Ngưu Sơn Quân Doanh [Thanh Long] 556 fuben_junying funiushanjunying taskarmy
Hậu Sơn Phục Ngưu (phó bản) 557 fuben_funiushan funiushanhoushan taskarmy_fb
Phục Ngưu Sơn Quân Doanh [Chu Tước] 558 fuben_junying funiushanjunying taskarmy
Phục Ngưu Sơn Quân Doanh [Huyền Vũ] 559 fuben_junying funiushanjunying taskarmy
Bách Man Sơn 560 baimanshan_fuben baimanshan taskarmy_fb
Vọng Long Sơn 561 wanglongshan wanglongshan fight
Nhà hoang 562 minju_zhongxing huangwu fight
Mật Thất Vương Phủ 563 midao wangfumishi fight
Ngự Thư Phòng Hoàng Cung 564 huiketing_haohua_z huanggongyushufang tasksafe
Tẩm Cung Hàn Hoàng Hậu 565 huanggongqinshi hanhuanghouqingong tasksafe
Ngọc Noãn Các 566 huanggongqinshi yunuange tasksafe
Kim Duyệt Hiên 567 huanggongqinshi jinyuexuan tasksafe
Hoàng Cung Đại Điện 568 huanggongdadian huanggongdadian_1 tasksafe
Linh Bích Bạc 569 lingbipo lingbipo tasksafe
Bạch Phủ Mộng Cảnh 570 baifumengjing baifumengjing tasksafe
Sơn Trại Mộng Cảnh 571 shanzhaimengjing shanzhaimengjing tasksafe
Thân Thế Mộng Cảnh 572 shenshimengjing shenshimengjing tasksafe
Bí Doanh Quân Kim 573 midao jinjunmiying tasksafe
Du Long Bảo Khố 574 taizubaoku youlongbaoku tasksafe
Hoàng Gia Tiên Cảnh 575 jiehunchangjing_huangjia hl_yl_huangjia jiehun_fb
Phòng trọ 1 576 xiaoyaogu_lv6 hl_zhunbei tasksafe
Phòng trọ 2 577 xiaoyaogu_lv6 hl_zhunbei tasksafe
Phòng trọ 3 578 xiaoyaogu_lv6 hl_zhunbei tasksafe
Phòng trọ 4 579 xiaoyaogu_lv6 hl_zhunbei tasksafe
Phòng trọ 5 580 xiaoyaogu_lv6 hl_zhunbei tasksafe
Phòng trọ 6 581 xiaoyaogu_lv6 hl_zhunbei tasksafe
Phòng trọ 7 582 xiaoyaogu_lv6 hl_zhunbei tasksafe
Trạm Gác Tiền Tuyến 1 583 junying_zhong_zuo paotazhunbei dragonboatwait
Trạm Gác Tiền Tuyến 2 584 junying_zhong_zuo paotazhunbei dragonboatwait
Trạm Gác Tiền Tuyến 3 585 junying_zhong_zuo paotazhunbei dragonboatwait
Thiền Cảnh Hoa Viên 586 hd_qingming paota towerdefence
Ngọc Lộ Thôn 587 shanzhaimengjing yulucun yulucun
Phòng bên Trường Ca Môn 800 minju_daxing changgemen_cefang1 taskfight
Phòng bên Trường Ca Môn 801 minju_daxing changgemen_cefang2 taskfight
Vũ Di Sơn Tinh Xá 802 feilonggu jingshe_yuan tasksafe
Vũ Di Sơn Tinh Xá 803 minju_maowu_z jingshe_shutong tasksafe
Vũ Di Sơn Tinh Xá 804 huiketing_haohua_y jingshe_huliniang tasksafe
Phủ đệ Chu Hy 805 huiketing_haohua_z linanfu_zhuxi3 tasksafe
Mật Thất Chu Hy 806 minju_maowu_z linanfu_mishi tasksafe
Mật Thất Chu Hy 807 minju_maowu_z linanfu_mishi2 tasksafe
Hậu viện tinh xá Vũ Di Sơn 808 ganlugu_jintou jingshe_mudi tasksafe
Đại sảnh Hàn Phủ 809 huiketing_haohua_z linanfu_hanfu taskfight
Phòng bên Trường Ca Môn 810 minju_daxing changgemen_cefang3 taskfight
Lâm An Thành 811 linanfu linanfu_huoshao taskfight
Phòng giam Hoàn Nhan Quang 812 minju_zhongxing suoyunyuan_wanyan tasksafe
Phòng Trần Quý Thường 813 junying_xiao_you suoyunyuan_chenji tasksafe
Lạc Nữ Động 814 shandong_12 fuliudong_luonv taskfight
Trong Phục Ngưu Sơn Trang 815 minju_daxing beizhan_shinei taskfight
Bách Cổ Trận 1 816 shandong_8 baiguzhen_1 taskfight
Bách Cổ Trận 2 817 shandong_12 baiguzhen_2 taskfight
Tiên Linh Động 818 siyuan_putong xianlingdong tasksafe
Hoàng Cung Đại Lý 819 qianqionggong dalifu_huanggong tasksafe
Hậu Viện Hoàng Cung 820 qianqionggong_wai dalifu_huanggongh tasksafe
Đại Điện (Hoàng Kim) 821 baihutangdadian baihutangdadian_2 baihutang
Bạch Hổ 1_Đông (Hoàng Kim) 822 baihutangyiceng baihutangyiceng_dong_2 baihutang
Bạch Hổ 1_Nam (Hoàng Kim) 823 baihutangyiceng baihutangyiceng_nan_2 baihutang
Bạch Hổ 1_Tây (Hoàng Kim) 824 baihutangyiceng baihutangyiceng_xi_2 baihutang
Bạch Hổ 1_Bắc (Hoàng Kim) 825 baihutangyiceng baihutangyiceng_bei_2 baihutang
Bạch Hổ 2_Âm (Hoàng Kim) 826 baihutangyiceng baihutangerceng_yin_2 baihutang
Bạch Hổ 2_Dương (Hoàng Kim) 827 baihutangyiceng baihutangerceng_yang_2 baihutang
Bạch Hổ 3 (Hoàng Kim) 828 baihutangyiceng baihutangsanceng_2 baihutang
Hội trường liên đấu (sơ) (1) 1401 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (2) 1402 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (3) 1403 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (4) 1404 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (5) 1405 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (6) 1406 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (7) 1407 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (8) 1408 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (9) 1409 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (10) 1410 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (11) 1411 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (sơ) (12) 1412 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (1) 1413 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (2) 1414 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (3) 1415 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (4) 1416 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (5) 1417 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (6) 1418 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (7) 1419 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (8) 1420 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (9) 1421 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (10) 1422 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (11) 1423 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (12) 1424 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (1) 1425 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (2) 1426 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (3) 1427 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (4) 1428 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (5) 1429 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (6) 1430 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (7) 1431 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (8) 1432 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (9) 1433 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (10) 1434 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (11) 1435 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (12) 1436 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai

Xem lý lịch thành viên

2code Re: Hướng dẫn lại mở map đây on Mon May 28, 2012 11:40 am

♥Chủ Lò Gạch♥

avatar
Mod Thủ thuật điện thoại
Mod Thủ thuật điện thoại
Hội trường liên đấu (cao) (1) 1437 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (2) 1438 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (3) 1439 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (4) 1440 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (5) 1441 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (6) 1442 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (7) 1443 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (8) 1444 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (9) 1445 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (10) 1446 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (11) 1447 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Hội trường liên đấu (cao) (12) 1448 liansaihuichang liansaihuichang liansaihuichang
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (1) 1449 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (2) 1450 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (3) 1451 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (4) 1452 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (5) 1453 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (6) 1454 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (7) 1455 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (8) 1456 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (9) 1457 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (10) 1458 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (11) 1459 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (12) 1460 liansaizhunbeichang liansaizhunbeichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (1) 1461 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (2) 1462 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (3) 1463 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (4) 1464 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (5) 1465 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (6) 1466 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (7) 1467 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (8) 1468 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (9) 1469 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (10) 1470 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (11) 1471 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (12) 1472 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (1) 1473 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (2) 1474 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (3) 1475 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (4) 1476 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (5) 1477 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (6) 1478 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (7) 1479 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (8) 1480 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (9) 1481 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (10) 1482 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (11) 1483 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (sơ) (12) 1484 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (1) 1485 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (2) 1486 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (3) 1487 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (4) 1488 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (5) 1489 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (6) 1490 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (7) 1491 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (8) 1492 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (9) 1493 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (10) 1494 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (11) 1495 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đấu trường nhiều người (cao) (12) 1496 liansaijingjichang_2 liansaijingjichang_2 liansai
Đào Nguyên 1 1497 feilonggu taoyuanrukou taoyuanrukou
Đào Nguyên 2 1498 feilonggu taoyuanrukou taoyuanrukou
Đào Nguyên 3 1499 feilonggu taoyuanrukou taoyuanrukou
Đào Nguyên 4 1500 feilonggu taoyuanrukou taoyuanrukou
Đào Nguyên 5 1501 feilonggu taoyuanrukou taoyuanrukou
Đào Nguyên 6 1502 feilonggu taoyuanrukou taoyuanrukou
Đào Nguyên 7 1503 feilonggu taoyuanrukou taoyuanrukou
Sân nhà Án Nhược Tuyết (1) 1504 xuezhangzhunbei xuezhangzhunbei esportwait
Sân nhà Án Nhược Tuyết (2) 1505 xuezhangzhunbei xuezhangzhunbei esportwait
Sân nhà Án Nhược Tuyết (3) 1506 xuezhangzhunbei xuezhangzhunbei esportwait
Phi Tự Nhai 1507 xuezhang xuezhang esport
Đấu trường liên đấu (sơ) (1) 1508 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (2) 1509 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (3) 1510 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (4) 1511 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (5) 1512 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (6) 1513 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (7) 1514 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (8) 1515 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (9) 1516 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (10) 1517 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (11) 1518 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (sơ) (12) 1519 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (1) 1520 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (2) 1521 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (3) 1522 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (4) 1523 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (5) 1524 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (6) 1525 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (7) 1526 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (8) 1527 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (9) 1528 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (10) 1529 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (11) 1530 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Đấu trường liên đấu (cao) (12) 1531 liansaijingjichang liansaijingjichang liansai
Tịch Mịch Hoạch Thủy Trại (1) 1532 jimohuashuizhai jimohuashuizhai dragonboatwait
Tịch Mịch Hoạch Thủy Trại (2) 1533 jimohuashuizhai jimohuashuizhai dragonboatwait
Tịch Mịch Hoạch Thủy Trại (3) 1534 jimohuashuizhai jimohuashuizhai dragonboatwait
Trường đua thuyền rồng 1535 longzhoubisaichang longzhoubisaichang dragonboat
Tần Lăng 1 1536 qinshihuangling_1 qinshihuangling_1 leitai
Tần Lăng 2 1537 qinshihuangling_2 qinshihuangling_2 leitai
Tần Lăng 3 1538 qinshihuangling_3 qinshihuangling_3 leitai
Tần Lăng 4 1539 qinshihuangling_4 qinshihuangling_4 leitai
Tần Lăng 5 1540 qinshihuangling_5 qinshihuangling_5 leitai
Triều Thánh Các 1541 huanggongdadian chaoshengge tasksafe
Tiêu Dao Cốc 1542 xiaoyaogu_lv6 xiaoyaogu_lv6 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 1543 xiaoyaogu_lv6 xiaoyaogu_lv6 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 1544 xiaoyaogu_lv6 xiaoyaogu_lv6 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 1545 xiaoyaogu_lv6 xiaoyaogu_lv6 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 1546 xiaoyaogu_lv6 xiaoyaogu_lv6 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 1547 xiaoyaogu_lv6 xiaoyaogu_lv6 xoyogame
Tiêu Dao Cốc 1548 xiaoyaogu_lv6 xiaoyaogu_lv6 xoyogame
Hội Trường Võ Lâm (1) 1549 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (2) 1550 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (3) 1551 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (4) 1552 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (5) 1553 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (6) 1554 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (7) 1555 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (8) 1556 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (9) 1557 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (10) 1558 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (11) 1559 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Hội Trường Võ Lâm (12) 1560 liansaihuichang wulindahuihuichang liansaihuichang
Khu Chuẩn Bị (1) 1561 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (2) 1562 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (3) 1563 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (4) 1564 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (5) 1565 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (6) 1566 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (7) 1567 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (8) 1568 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (9) 1569 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (10) 1570 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (11) 1571 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Chuẩn Bị (12) 1572 liansaizhunbeichang wulindahuizhunbeichang liansai
Khu Thi Đấu (1_1) 1573 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (2_1) 1574 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (3_1) 1575 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (4_1) 1576 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (5_1) 1577 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (6_1) 1578 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (7_1) 1579 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (8_1) 1580 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (9_1) 1581 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (10_1) 1582 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (11_1) 1583 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (12_1) 1584 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (1_2) 1585 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (2_2) 1586 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (3_2) 1587 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (4_2) 1588 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (5_2) 1589 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (6_2) 1590 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (7_2) 1591 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (8_2) 1592 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (9_2) 1593 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (10_2) 1594 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (11_2) 1595 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Thi Đấu (12_2) 1596 liansaijingjichang wulindahuijingjichang liansai
Khu Đấu Nhiều Người (1_1) 1597 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (2_1) 1598 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (3_1) 1599 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (4_1) 1600 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (5_1) 1601 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (6_1) 1602 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (7_1) 1603 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (8_1) 1604 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (9_1) 1605 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (10_1) 1606 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (11_1) 1607 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Khu Đấu Nhiều Người (12_1) 1608 liansaijingjichang_2 wulindahuijingjichang_2 liansai
Đảo Anh Hùng (1) 1609 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (2) 1610 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (3) 1611 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (4) 1612 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (5) 1613 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (6) 1614 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (7) 1615 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Thí Luyện Cốc (1) 1616 xisuidaoshandong globalservermapshandong globalservermapshandong
Thí Luyện Cốc (2) 1617 xisuidaoshandong globalservermapshandong globalservermapshandong
Thí Luyện Cốc (3) 1618 xisuidaoshandong globalservermapshandong globalservermapshandong
Thí Luyện Cốc (4) 1619 xisuidaoshandong globalservermapshandong globalservermapshandong
Thí Luyện Cốc (5) 1620 xisuidaoshandong globalservermapshandong globalservermapshandong
Thí Luyện Cốc (6) 1621 xisuidaoshandong globalservermapshandong globalservermapshandong
Thí Luyện Cốc (7) 1622 xisuidaoshandong globalservermapshandong globalservermapshandong
Đoàn Thể (chuẩn bị) (1) 1623 zhanchangbaomingdian wulindahui_baomingdian
Đoàn Thể (chuẩn bị) (2) 1624 zhanchangbaomingdian wulindahui_baomingdian
Đoàn Thể (chuẩn bị) (3) 1625 zhanchangbaomingdian wulindahui_baomingdian
Đoàn Thể (chuẩn bị) (4) 1626 zhanchangbaomingdian wulindahui_baomingdian
Đoàn Thể (chuẩn bị) (5) 1627 zhanchangbaomingdian wulindahui_baomingdian
Đoàn Thể (chuẩn bị) (6) 1628 zhanchangbaomingdian wulindahui_baomingdian
Đoàn Thể (thi đấu) (5) 1629 xibeizhanchang wulindahui_zhanchang battle
Đoàn Thể (thi đấu) (6) 1630 xibeizhanchang wulindahui_zhanchang battle
Đoàn Thể (thi đấu) (1) 1631 xibeizhanchang wulindahui_zhanchang battle
Đoàn Thể (thi đấu) (2) 1632 xibeizhanchang wulindahui_zhanchang battle
Đoàn Thể (thi đấu) (3) 1633 xibeizhanchang wulindahui_zhanchang battle
Đoàn Thể (thi đấu) (4) 1634 xibeizhanchang wulindahui_zhanchang battle
Gia Dụ Quan Chiến-Dương Châu 1 1635 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_yangzhou battle
Gia Dụ Quan Chiến-Dương Châu 2 1636 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_yangzhou battle
Gia Dụ Quan Chiến-Dương Châu 3 1637 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_yangzhou battle
Gia Dụ Quan Chiến-Phượng Tường 1 1638 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_fengxiang battle
Gia Dụ Quan Chiến-Phượng Tường 2 1639 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_fengxiang battle
Gia Dụ Quan Chiến-Phượng Tường 3 1640 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_fengxiang battle
Gia Dụ Quan Chiến-Tương Dương 1 1641 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_xiangyang battle
Gia Dụ Quan Chiến-Tương Dương 2 1642 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_xiangyang battle
Gia Dụ Quan Chiến-Tương Dương 3 1643 pingyuanzhanchang zhanchang_pingyuan_xiangyang battle
Đảo Anh Hùng (8) 1644 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (9) 1645 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (10) 1646 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (11) 1647 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (12) 1648 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (13) 1649 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Đảo Anh Hùng (14) 1650 tiefucheng_4 globalservermap globalservermap
Chuyển Server nơi ghi danh Tống Kim 1651 zhanchangbaomingdian global_songjin_baomingdian
Băng Phong Bảo 1652 bingfengbao bingfengbao common_fb
Khu chuẩn bị Di Tích Hàn Vũ (1) 1653 xuezhangzhunbei dataosha_zhunbei
Khu chuẩn bị Di Tích Hàn Vũ (2) 1654 xuezhangzhunbei dataosha_zhunbei
Di Tích Hàn Vũ (1) 1655 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (2) 1656 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (3) 1657 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (4) 1658 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (5) 1659 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (6) 1660 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (7) 1661 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (8) 1662 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (9) 1663 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (10) 1664 dataosha_xmas dataosha
Mật Thất Du Long (1) 1665 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (2) 1666 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (3) 1667 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (4) 1668 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (5) 1669 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (6) 1670 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (7) 1671 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (8) 1672 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (9) 1673 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (10) 1674 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (11) 1675 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (12) 1676 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (13) 1677 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (14) 1678 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (15) 1679 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (16) 1680 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (17) 1681 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (18) 1682 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (19) 1683 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (20) 1684 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (21) 1685 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (22) 1686 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (23) 1687 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (24) 1688 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (25) 1689 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (26) 1690 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (27) 1691 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Mật Thất Du Long (28) 1692 youlongzhiye youlongzhiye youlongmishi
Truyền thuyết Lạc Anh Tháp (phó bản) 1693 qianqionggongfuben luoyingta common_fb
Liên Đấu Liên Server-Cao (1) 1694 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (2) 1695 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (3) 1696 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (4) 1697 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (5) 1698 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (6) 1699 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (7) 1700 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (8) 1701 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (9) 1702 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (10) 1703 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (11) 1704 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (12) 1705 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (1) 1706 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (2) 1707 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (3) 1708 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (4) 1709 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (5) 1710 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (6) 1711 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (7) 1712 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (8) 1713 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (9) 1714 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (10) 1715 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (11) 1716 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Liên Đấu Liên Server-Cao (12) 1717 liansaijingjichang3 liansaijingjichang3 liansai
Khoáng (ngoài) (1) 1718 tiefucheng_1 tiefucheng_1_1 battle
Khoáng (ngoài) (2) 1719 tiefucheng_1 tiefucheng_1_2 battle
Khoáng (ngoài) (3) 1720 tiefucheng_1 tiefucheng_1_3 battle
Thiết Phù Thành (trong) 1721 tiefucheng_2 tiefucheng_2 battle
Thiết Phù Thành (ngai vàng) 1722 tiefucheng_3 tiefucheng_3 battle
Đắc Duyệt Phường 1723 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1724 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1725 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1726 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1727 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1728 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1729 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1730 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1731 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1732 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1733 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1734 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1735 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Đắc Duyệt Phường 1736 duiyoupingjiaditu duiyoupingjiaditu pingjia
Bách Niên Thiên Lao (phó bản) 1737 bainiantianlao common_fb
Đào Chu Công (phó bản) 1738 taozhugongyizhong common_fb
Đại Mạc Cổ Thành (phó bản) 1739 damogucheng common_fb
Thiên Quỳnh Cung (phó bản) 1740 qianqionggongfuben common_fb
Vạn Hoa Cốc (phó bản) 1741 wanhuagu common_fb
Vạn Cốt Quật-Si 1742 dadao_boss wangukuchi1 tongpkmap
Vạn Cốt Quật-Mị 1743 dadao_boss wangukumei1 tongpkmap
Vạn Cốt Quật-Võng 1744 dadao_boss wangukuwang1 tongpkmap
Vạn Cốt Quật-Lưỡng 1745 dadao_boss wangukuliang1 tongpkmap
Bái Nguyệt Đàn-Sóc 1746 dadao_boss baiyuetanshuo1 tongpkmap
Bái Nguyệt Đàn-Vọng 1747 dadao_boss baiyuetanwang1 tongpkmap
Bái Nguyệt Đàn-Tàn 1748 dadao_boss baiyuetancan1 tongpkmap
Bái Nguyệt Đàn-Mi 1749 dadao_boss baiyuetanmei1 tongpkmap
Hỗn Dương Điện-Quang 1750 dadao_boss hunyangdianguang1 tongpkmap
Hỗn Dương Điện-Ảnh 1751 dadao_boss hunyangdianying1 tongpkmap
Hỗn Dương Điện-Minh 1752 dadao_boss hunyangdianming1 tongpkmap
Hỗn Dương Điện-Ám 1753 dadao_boss hunyangdianan1 tongpkmap
Phần Minh Đường-Tiêu 1754 dadao_boss fenmingtangjiao1 tongpkmap
Phần Minh Đường-Viêm 1755 dadao_boss fenmingtangyan1 tongpkmap
Phần Minh Đường-Trần 1756 dadao_boss fenmingtangchen1 tongpkmap
Phần Minh Đường-Thệ 1757 dadao_boss fenmingtangshi1 tongpkmap
Vẫn Đan Cung-Nhật 1758 dadao_boss yundangongri1 tongpkmap
Vẫn Đan Cung-Nguyệt 1759 dadao_boss yundangongyue1 tongpkmap
Vẫn Đan Cung-Tinh 1760 dadao_boss yundangongxing1 tongpkmap
Vẫn Đan Cung-Thần 1761 dadao_boss yundangongchen1 tongpkmap
Huyết La Môn-Sơn 1762 dadao_boss xueluomenshan1 tongpkmap
Huyết La Môn-Hà 1763 dadao_boss xueluomenhe1 tongpkmap
Huyết La Môn-Hồ 1764 dadao_boss xueluomenhu1 tongpkmap
Huyết La Môn-Hải 1765 dadao_boss xueluomenhai1 tongpkmap
Ma Long Điện-Vân 1766 dadao_boss molongdianyun1 tongpkmap
Ma Long Điện-Điện 1767 dadao_boss molongdiandian1 tongpkmap
Ma Long Điện-Nghê 1768 dadao_boss molongdianni1 tongpkmap
Ma Long Điện-Phong 1769 dadao_boss molongdianfeng1 tongpkmap
Thị Hồn Ốc-Linh 1770 dadao_boss shihunwuling1 tongpkmap
Thị Hồn Ốc-Phách 1771 dadao_boss shihunwupo1 tongpkmap
Thị Hồn Ốc-Minh 1772 dadao_boss shihunwuming1 tongpkmap
Thị Hồn Ốc-Khu 1773 dadao_boss shihunwushu1 tongpkmap
Vạn Cốt Quật-Si 1774 dadao_boss wangukuchi2 tongpkmap
Vạn Cốt Quật-Mị 1775 dadao_boss wangukumei2 tongpkmap
Vạn Cốt Quật-Võng 1776 dadao_boss wangukuwang2 tongpkmap
Vạn Cốt Quật-Lưỡng 1777 dadao_boss wangukuliang2 tongpkmap
Bái Nguyệt Đàn-Sóc 1778 dadao_boss baiyuetanshuo2 tongpkmap
Bái Nguyệt Đàn-Vọng 1779 dadao_boss baiyuetanwang2 tongpkmap
Bái Nguyệt Đàn-Tàn 1780 dadao_boss baiyuetancan2 tongpkmap
Bái Nguyệt Đàn-Mi 1781 dadao_boss baiyuetanmei2 tongpkmap
Hỗn Dương Điện-Quang 1782 dadao_boss hunyangdianguang2 tongpkmap
Hỗn Dương Điện-Ảnh 1783 dadao_boss hunyangdianying2 tongpkmap
Hỗn Dương Điện-Minh 1784 dadao_boss hunyangdianming2 tongpkmap
Hỗn Dương Điện-Ám 1785 dadao_boss hunyangdianan2 tongpkmap
Phần Minh Đường-Tiêu 1786 dadao_boss fenmingtangjiao2 tongpkmap
Phần Minh Đường-Viêm 1787 dadao_boss fenmingtangyan2 tongpkmap
Phần Minh Đường-Trần 1788 dadao_boss fenmingtangchen2 tongpkmap
Phần Minh Đường-Thệ 1789 dadao_boss fenmingtangshi2 tongpkmap
Vẫn Đan Cung-Nhật 1790 dadao_boss yundangongri2 tongpkmap
Vẫn Đan Cung-Nguyệt 1791 dadao_boss yundangongyue2 tongpkmap
Vẫn Đan Cung-Tinh 1792 dadao_boss yundangongxing2 tongpkmap
Vẫn Đan Cung-Thần 1793 dadao_boss yundangongchen2 tongpkmap
Huyết La Môn-Sơn 1794 dadao_boss xueluomenshan2 tongpkmap
Huyết La Môn-Hà 1795 dadao_boss xueluomenhe2 tongpkmap
Huyết La Môn-Hồ 1796 dadao_boss xueluomenhu2 tongpkmap
Huyết La Môn-Hải 1797 dadao_boss xueluomenhai2 tongpkmap
Ma Long Điện-Vân 1798 dadao_boss molongdianyun2 tongpkmap
Ma Long Điện-Điện 1799 dadao_boss molongdiandian2 tongpkmap
Ma Long Điện-Nghê 1800 dadao_boss molongdianni2 tongpkmap
Ma Long Điện-Phong 1801 dadao_boss molongdianfeng2 tongpkmap
Thị Hồn Ốc-Linh 1802 dadao_boss shihunwuling2 tongpkmap
Thị Hồn Ốc-Phách 1803 dadao_boss shihunwupo2 tongpkmap
Thị Hồn Ốc-Minh 1804 dadao_boss shihunwuming2 tongpkmap
Thị Hồn Ốc-Khu 1805 dadao_boss shihunwushu2 tongpkmap
Cuộc thi Nữ anh hùng [Kim] 1806 menpaijingjichang beautyhero liansai
Cuộc thi Nữ anh hùng [Mộc] 1807 menpaijingjichang beautyhero liansai
Cuộc thi Nữ anh hùng [Thủy] 1808 menpaijingjichang beautyhero liansai
Cuộc thi Nữ anh hùng [Hỏa] 1809 menpaijingjichang beautyhero liansai
Cuộc thi Nữ anh hùng [Thổ] 1810 menpaijingjichang beautyhero liansai
Cuộc thi Nữ anh hùng 1811 menpaijingjichang beautyhero liansai
Ngoài Thiết Phù Thành 1812 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1813 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1814 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1815 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1816 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1817 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1818 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1819 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1820 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1821 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1822 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1823 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1824 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1825 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Ngoài Thiết Phù Thành 1826 tiefucheng_new_1 tiefucheng_new_1 battle
Trong Thiết Phù Thành 1827 tiefucheng_new_2 tiefucheng_new_2 battle
Trong Thiết Phù Thành 1828 tiefucheng_new_2 tiefucheng_new_2 battle
Trong Thiết Phù Thành 1829 tiefucheng_new_2 tiefucheng_new_2 battle
Trong Thiết Phù Thành 1830 tiefucheng_new_2 tiefucheng_new_2 battle
Trong Thiết Phù Thành 1831 tiefucheng_new_2 tiefucheng_new_2 battle
Thiết Phù Thành (ngai vàng) 1832 tiefucheng_new_3 tiefucheng_new_3 battle
Khu chuẩn bị Di Tích Hàn Vũ (3) 1833 xuezhangzhunbei dataosha_zhunbei
Di Tích Hàn Vũ (11) 1834 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (12) 1835 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (13) 1836 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (14) 1837 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (15) 1838 dataosha_xmas dataosha
Chiến trường gia tộc 1839 jiazuzhanchang1 jiazuzhanchang1 kinbattle
Chiến trường gia tộc 1840 jiazuzhanchang1 jiazuzhanchang1 kinbattle
Chiến trường gia tộc 1841 jiazuzhanchang1 jiazuzhanchang1 kinbattle
Chiến trường gia tộc 1842 jiazuzhanchang1 jiazuzhanchang1 kinbattle
Chiến trường gia tộc 1843 jiazuzhanchang1 jiazuzhanchang1 kinbattle
Chiến trường gia tộc 1844 jiazuzhanchang1 jiazuzhanchang1 kinbattle
Chiến trường gia tộc 1845 jiazuzhanchang1 jiazuzhanchang1 kinbattle
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1846 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1847 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1848 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1849 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1850 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1851 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1852 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1853 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1854 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1855 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1856 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1857 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1858 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Khu chuẩn bị Gia tộc chiến 1859 zhanchangbaomingdian jiazuzhanbaomingdian kinbattlezhunbei
Hậu hoa viên Dạ Lam Quan 1860 xiakedao_yb xiakedao_yb dragonboatwait
Hậu hoa viên Dạ Lam Quan 1861 xiakedao_yb xiakedao_yb dragonboatwait
Hậu hoa viên Dạ Lam Quan 1862 xiakedao_yb xiakedao_yb dragonboatwait
Dạ Lam Quan 1863 xiakedao xiakedao castlefight
Sảnh ngoài mật thất (1) 1864 baihutang_kf_zb baihutang_kf_zb kuafubaihu
Sảnh ngoài mật thất (2) 1865 baihutang_kf_zb baihutang_kf_zb kuafubaihu
Sảnh ngoài mật thất (3) 1866 baihutang_kf_zb baihutang_kf_zb kuafubaihu
Sảnh trong mật thất (1) 1867 baihutang_kf_zd baihutang_kf_zd kuafubaihu
Sảnh trong mật thất (2) 1868 baihutang_kf_zd baihutang_kf_zd kuafubaihu
Sảnh trong mật thất (3) 1869 baihutang_kf_zd baihutang_kf_zd kuafubaihu
Sảnh trong mật thất (4) 1870 baihutang_kf_zd baihutang_kf_zd kuafubaihu
Sảnh trong mật thất (5) 1871 baihutang_kf_zd baihutang_kf_zd kuafubaihu
Sảnh trong mật thất (6) 1872 baihutang_kf_zd baihutang_kf_zd kuafubaihu
Sảnh trong mật thất (7) 1873 baihutang_kf_zd baihutang_kf_zd kuafubaihu
Di Tích Hàn Vũ (16) 1874 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (17) 1875 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (18) 1876 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (19) 1877 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (20) 1878 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (21) 1879 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (22) 1880 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (23) 1881 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (24) 1882 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (25) 1883 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (26) 1884 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (27) 1885 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (28) 1886 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (29) 1887 dataosha_xmas dataosha
Di Tích Hàn Vũ (30) 1888 dataosha_xmas dataosha
Sảnh ngoài mật thất (4) 1889 baihutang_kf_zb baihutang_kf_zb kuafubaihu
Sảnh ngoài mật thất (5) 1890 baihutang_kf_zb baihutang_kf_zb kuafubaihu
Sảnh ngoài mật thất (6) 1891 baihutang_kf_zb baihutang_kf_zb kuafubaihu
Sảnh ngoài mật thất (7) 1892 baihutang_kf_zb baihutang_kf_zb kuafubaihu


CÁC SỐ ID LÀ CÁC SỐ NẰM GIỮA TÊN MÁP VÀ CAC CHỮ NHƯ baihutang_kf_zb baihutang_kf_zb kuafubaihu

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết